Aleviler içindeki “Maşa”lara!

Konu : Cem Vakfı tarafından yapılmak istenen ‘Ramazan Cemi’

Aleviler içindeki “Maşa”lara !

Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi Vakfı (Cem Vakfı) Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı,  şubelerine “Ramazan Cemi yapılacak” talimatı gönderdiğini, medya yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Asimilasyona hizmet eden bu tür talimatları Cem Vakfı ilk kez yayınlamıyor. Bundan dolayı Cem Vakfı’nın “Ramazan Cemi” talimatı bizler için sürpriz olmadı.

Yarın bir gün, Cem Vakfı şubelerine “Kandil Cemi” talimatı gönderirse şaşmayın.

Biliyoruz ki,  bu talimat “Cami-Cemevi” projesinin mucitleri ve Devletin olanakları ile kurulup kollanan kesimlerin icratlarıdır.

Eğer bu ve benzeri girişimlere ses çıkarmazsak, Alevilik kan kaybetmeye devam eder. Fakat, “Alevilik kendine has ritüelleri olan bir inanca sahip” dersek, Alevi toplumuna Aleviliğin özünü aşılarsak, Alevilik daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder.

Elbetteki yolumuz açısından utanç verici bu tür girişimlere, Aleviler üzerinde oynanan oyunlara ve asimilasyona karşı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aleviliğin sunnileştirilmesine, şiileştirilmesine, diğer dinlerin veya inançların potasında eritilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu tür girişimlere önayak olan, özellikle de Aleviler içindeki “Maşa”lara en şiddetli tepkimizi göstereceğiz.

Alevilik inançlar üstü bir yaşamdır. Kamil topluluğu yaratmak için sürdürülmesi gereken bir yoldur. Delilin, Aleviliğin sırrı, kalbi Cem’de atar. İnsan merkezli, insanı ululaştıran “Enel Hakk” diyen değerlerimizi bırakıp, insanı kullaştıranlara asla “Eyvallah” demeyeceğiz.

Hakk ile kalın.

FUAF Yol-Erkân Kurulu
23 Haziran 2017
Paris – Fransa