Din ve İnaçlarda Kurban Bayramι Geleneği

Sümerlerde Kurban: Asurlularda kesilen oğlak ya da kuzu gibi yavru hayvanlarιn bütün günahlarιnι temizleyeceklerine inanιlιr.

Azteklerde İnsan Kurbanι: Aztekler güneş tanrιsιna günlük besin olarak insan kanι ve yüreği sunmak gerektiğine ve “güneş insanlarι” olarak kendilerinin de tanrιya bu kurbanι bulmakla yükümlü olduklarιna inanιrlardι.

Yahudilikte Kurban: Yahudilikte iki tür kurban vardι. Yakma kurban ve takdimeler. Süleyman Mabedinin yιkιlmasιndan sonra Kurban ibadeti askιya alιnmιştιr. Günümüzde Yahudiler, günahlardan arιnmak için horoz veya tavuk kurban eder, etlerini fakirlere dağιtιrlar.

Hιristiyanlιkta Kurban: İsa’nιn çarmιhta bütün insanlιğιn günahlarι için kendisini kurban ettiğne inanιlιr. Ekmek-şarap ayini bu kurbanι temsil eder. Dolayιsιyla kurban kesmeye gerek duymazlar.

İslam’da Kurban: Tevrat’ta İbrahim’in İshak’ι kurban etme girişimi, Kuran’da isim belirtilmemesine rağmen İslam’da İsmail’in kurban edilmek istenmesi ve bu esnada Cebrail taratιndan bir koçun indirilmesiyle evlat-insan kurbanιndan kurtulunduğu şeklinde aktarιlιr.

İslam dininde Kurban Bayramι: Zilhicce ayιnιn onuncu günü başlayιp dört gün süren ve bu süre içinde, İslam dini gereğince, yoksullara dağιtιlmak üzere kurban kesilen dinsel bayram.

Yukarda semavi dinlerde ve bazι inançlarda Kurban geleneğiyle ilgili bilgiler verdik. Platon’a göre “Kurban, ilahlara sunulan armağandιr” yorumunu can’larιn taktirine bιrakιyoruz.

Alevilikde Kurban : Hakk’a yakιnlaşmak anlamιnda ifade edilsede, birileri eline, diline, beline sahip değilse,yani özü temiz değilse, Kurban keserek, kan akιtarak Hakka yaklaşa bilir mi? Yani Dört Kapι-40 Makam aşamalarι aşιlmayιnca ya da Seyr-i Sülük yolculuğuna çιkmadan yakιnlaşιr mι? Aleviler, Musahip yol kardeşliği ve nasiplikte talipler, Pir’in karşιsιnda (Dar Pir’lerin duruşunda) dara durarlar Yol’a girmek ve ikrar vermek istediklerini söylerler =. Pir, onlara Aleviliğin yol diliyle, Alevice yaşamιn Yolunu ve Erkanιn zoluklarιnι anlatιr. Her can bu yola giremez, girenlerde kendi rιzalιğι ile girer, bizim rιzalιğιmιz olmadan çιkamaz der. Ve şöyle nasihatta bulunur “Bu yol kιldan ince, kιlιçtan keskin geç-geçebilirsen, Demirden leblebi ye-yiyebilirsen, Ateş’ten gömlek giy-giyebilirsen…vs. Gelme gelme, dönme dönme, gelenin malι, dönenin canι” diye uyarιr.

Burda amaç yola girmenin en önemli koşulu, başka bir canlι varlιğι kurban etmenin yerine, birey insanlιğa hizmet olarak, bedenini ve nefsini, iyiliğe-güzelliğe, doğruluğa-dürüstlüğe, sevgiye-dosluğa, huzura-mutluluğa, birliğe-beraberliğe ve hukuka-eşitliğe kurban etmesi demektir. Ayrιca Alevilikte, kurban veya adak geleneği bir canιn isteği ve dileği yerine gelmiş ise, Kurban lokma veya para olarak herhangi bir yoksula-fakire sunulur. Aleviler Kurban ettiği nesneyi günahlarι af olacak diye düşünmez. Eyer herhangi bir cana karşι bir kusuru olduğu zaman, birey olarak o canla cemal-cemale gelir özünu dara çeker veya bir Cem Erkanιnda özünü dara çeker.

Gelmişiz cânânιn asitanιna
Sιtkιyla sarιldιk dost dağmanιna
Canla baş koymuşuz aşk meydanιna
Hayvan kesmek gibi kurban gerekmez.

İBRETİ Dünyanιn ve insanlιğιn düştüğü duruma bakarsak, Bayramlar anlamιnι yitirmiş, özünden uzaklaşmιş, menfat ve din adιna can’a kιyιlιp, kan akιtιlιyor. Bu gidişatta rahatsιz olan ve zarar gören canlar umarιz en kιsa zamanda birliği ve beraberliğini sağlar, bu gidişata dur der.

Bu dileklerimizle, insanlιk adιna ve insanιn huzuru için bedenini, nefsini ve alιn terini kurban edenlerin kurbanlarι Hakk ve Halk katιndan kabul bulsun. Niyetleriniz kabul, muradιnιz hasιl, haneniz huzurlu, kazancιnιz bereketli, bedeniniz sağlιklι, herşey gönlünüze göre olsun.

Aşk-ι Niyazlarιmιzla.

FUAF YOL ERKAN KURULU
29 Ağustos 2017