Strasbourg AKM : “Artsın-eksilmesin, Taşsın-dökülmesin”

Strasbourg AKM olarak, FUAF’ın destek ve yönlendirmesi sayesinde, Matem günlerimizi dolu-dolu ve anlamına uygun olarak geçirdik. Strasbourg’da yaşayan Alevi canların yoğun ilgi ve katılımları ile her gün lokmalar hazırlandı ve inancımıza uygun olarak (gösteriș ve şatafattan uzak) bilgi ile donatılarak paylașıldı. Her akșam yemek öncesi okunan birlik Gülbang’ı ile yiyecekler birlik lokması olarak dağıtıldı. Muharrem ŞAHAN ve Zeki KIZILGÖZ canlarımızın Gülbangları ile gönüller birlendi ve delillerimiz uyandırıldı.

Kültür ve Sanat Komisyasyonu Sorumlumuz ve Zakirimiz Murat DOĞAN canımız başta olmak üzere ; her gün ayrı ayrı Zakirlerimiz deyiș ve nefesler seslendirerek erkanımıza yol açtı.

FUAF yol ve erkan sorumlusu Hüseyin ÇARMAN Dede, Erdoğan NAYIR Dede, Ercan Kazım ÖZER Dede, Mehmet TURAN Dede, Hüseyin KAZIMOĞLU Dede gibi inanç önderlerimizin yolumuza ıșık tutan muhabbetleri ile gönüller șenlendi ve inancımız özüne uygun olarak yaşatıldı. Alevi örgütlülüğüne hem șahsi katkıları ile hem de araștırma ve yazıları ile hizmet vermiș olan Turan ESER canımız, canlarla bulușarak yol-sürek muhabbeti gerçekleștirdi.

Yol ve inanç önderlerimiz; bilgi paylaşımının yanısıra, canların sorularını cevaplayarak ; inancımızın gerçek kural ve erkanlarına vurgu yaptılar. Her biri ayrı ayrı günlerde kurumuza gelen Pirlerimiz, inancımız üzerinde yapılan tahribatlara ve asimilasyonlara vurgu yaparak birlik çağrısında bulundular. Canlarımıza, muhabbet ve telkinleri ile Aleviliğin özünü aktaran pirlerimize olan canların yoğun ilgisi Strasbourg AKM olarak bizleri gururlandırdı.

Türkiye’den gelerek bizlere mihman olan ve Fransa’da 10 kurumda hizmet ve muabbetler gerçekleștiren Ercan Kazım ÖZER Pirimiz kurumumuza 3 gün mihman oldu. 7 Ulu Ozan ve Alevi yol ulularının bu güne biraktığı mirası tekrar gün ıșığına çıkaran muhabbetleri ile canların gönüllerine dokunan pirimizin aktardığı bilgiler canlarımızda büyük ilgi uyandırdı. Canlarımızın büyük bir așkla dinledikleri muhabbete, soruları ile katılan ve bilgilenmekten memnuniyetlerini dile getiren canlar, bu ve benzeri muhabbetleri daha fazla yapmamız konusunda bizlerden talepte bulundu. Son gün Așure lokmamızın Gülbangını da veren Pirimiz Matemin son gününde de bizleri yanlız bırakmadı.

12 gün boyunca kurumumuzun hazırlamıș olduğu lokmalara maddi katkıda bulunan veya hazırladığı lokmaları lokmalarımıza katarak paylașan canlarımızın can-ı gönülden destekleri; bizlerin ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi bir kere daha bizlere ispatladı. Canlarımızın Cem evimize sığmayarak tașmasına rağmen, getirilen ve hazırlanan lokmalar tüm canlara eksiksiz yetti. Gönül kazanında pișirilen lokmalar lokma Gülbangımızdaki «Artsın, eksilmesin, Taşsın dökülmesin» kelamına uygun, ne bir lokma eksik kaldı ne de bir lokma fazla gelip ziyan oldu.

Birlikte geçirdiğimiz Matem günleri bizlere bir şey daha gösterdi ki ; mevcut Cemevimiz artık bizlere yeterli gelmemektedir. Bizlere yakışır ve daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir Cemevi binası zorunluluk haline gelmiştir. Değerli canlarımızın katkısı ve duyarlı insanlarımızın desteği ile bu eksiğimizi de tamamlayarak, her şeyin en güzeline layik olan Alevi canlarımıza ; inancımıza uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek bir Cemevi yapmak ilk hedefimizdir.

Değerli canlarımızın ve yol onderlerimizin yanısıra, aydın, ilerici ve demokrat canların bizlere olan desteği, mucadele ve hizmetlerimizde bizlere güç ve onur katmaktadır. Karanlığa ve yolumuza ışık tutan ve yolumuza hizmet eden cümle canlara AṢK OLA…

Mehmet ÖZCAN
Strasbourg AKM Başkanı