Basel Kanton milletvekili Mustafa Atıcı’ya yapılan bu saldırıyı Alevilere yapılmış olarak kabul ediyoruz!

Basına ve Kamuoyuna

İsviçre parlamentosu geçtiğimiz günlerde Diyanet’in Türkiye’den İmam getirmesi ve camilerin aldığı maddi kaynakların kısıtlanmasına dair bir karar aldı.

Öncelikle İsviçre parlamentosunu bu kararından dolayı kutluyoruz, keza Avrupa’nın birçok yerinde olduğu gibi İsviçre’de de diyanete bağlı camiler bir inanç merkezi olmaktan çıkmış, AKP hükümetinin Propaganda karargahları haline dönüşmüştür. Dolayısıyla Türkiye’den getirilen imamlarda inanç önderleri gibi değil AKP hükümetinin savunucuları gibi davranmaktadır.

Bu gelişme karşısında yine AKP hükümetinin yandaş medyası olan Sabah gazetesi ve İsviçre’de yayın yapan Posta gazetesi son derece çirkin ve saygısızca bir tutum içerisine girerek yıllarca İsviçre Alevi örgütlenmesi içerisinde emek vermiş ve Alevi toplumunun İsviçre’deki kazanımlarında büyük emek sahibi olan canımız Mustafa Atıcı’ yı akıl ve mantık Sınırlarının ötesinde, Gülen Cemaati ile özdeşleştirerek Hedef göstermiştir.

Ortaya çıktığı günden itibaren ne kadar tehlikeli bir oluşum olduğunu sürekli dile getirdiğimiz ve hiçbir şekilde yan yana gelmediğimiz Gülen Cemaati ile kimlerin yıllarca kolkola yürüdükleri hepimizce malumdur. Kendi kirli geçmişlerini örtbas etmek için Alevi toplumuna ve örgütlenmesine yıllarca hizmet etmiş olan Basel Kanton milletvekili Mustafa Atıcı’ya yapılan bu saldırıyı Alevilere yapılmış olarak kabul ediyoruz ve sonuna kadar kendisinin yanında duracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Cem Bitnel
Genel Başkanı
İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu