FAUF Yol Erkân Kurulu 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek!

Vakitleriniz aşk ola sagyι değer Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

FUAF Yol Erkan Kurulu, 29 Mart 2015’de Lyon AKM’mizin mihmandarlığında,FUAF’a bağlı AKM’lerimizin katkı ve destekleri ile kuruldu ve 1. Kongresini gerçekleştirdi.

FAUF Yol Erkan Kurulu olarak geride bıraktığımız üç yıl zarfında,olanak ve imkanları zorlayarak Fransa’da yaşamlarını sürdüren Alevilere inançsal alanda hizmetler sunmaya çalıştık. Kendine has Erkanı ve rütüelleri olan ve kadim zamandan bu yana var olan Anadolu Aleviliğinin özünü koruyup, bilgi kirliliğinden arındırıp, «Okunaçak En Büyük Kitap İnsandır» desturu ile, insan merkezli öğretimizi koruyup ve inançsal alanda Yol Erkana uygun eksiksiz – sağlılıklı ve daha güçlü bir hizmet Ehl-i ile hizmet yürütmek için 17-18 Mart 2018 tarihlerinde, Essonne AKM’mizin mihmandarlığında, iki günlük Muhabbet ve Kongremizi gerçekleştirmek istiyoruz.

Yol Erkân Genel Kurulunda her Alevi Kültür Merkezi-Cemevi; en fazla 2 (iki) Delege (Ana-Dede yada Baba) ile temsil edilir. 

Sağlıklı bir organize yapabilmek için sizlerden ricamız katılacak delegelerinizin isimlerini en geç 13 Mart 2018 gününe kadar, 06 69 44 67 67 nolu telefonu arayıp,  bildirmeniz gerekiyor.                  

Gündem

17 Mart 2018  Cumartesi
09.00 -10.00 Arası Kahvaltı
10.00 -18.00 Muhabbet

Muhabbet  Ehl-i ; Gani PEKṢEN

1- Alevi Öğretisinde
        a- Nefeslerin gücü 
        b- Nefesler kaça ayrılır.
        c- Nefeslerin zahiri söylenişi ve batıni içeriği.

2- Alevi Yol Erkanında Zakirlik geleneği önemi ve misyonu

18.30’dan itibaren Sazlı-Sözlü Muhabbet

18 Mart 2018 Pazar, Saat;  10.00 – 13.00

1- Tüzük Güncellemesi.
2- Yol Erkan Kurulunun Kongresi

İki günlük masraflar  için delege başı ; 35€
Muhabbet Yeri ; ESSONNE AKM
Adresse: CCAAE 14 place des terrasse de l’agora 91000 EVRY

İrtibat Telefonu :
Oktay TACIMOĞLU : 06 51 03 69 02
Hüseyin ÇARMAN : 06 69 44 67 67

Cümlenize Aşk-ı Niyazlar

FUAF YOL ERKAN KURULU

Vahdet kaynağından dolu içenler                 Bu yolda can yoktur, canan isterler
Kanmıştır badeye şarap istemez                  Gönül kabesinde erkan isterler
Hakikat sırrına candan erenler                      Adem’e secdeyi her an isterler              
Ermiştir mahbuba mihrap istemez                Başka bir ibadet, sevap istemez

Ariftir mushaftan dersler okuyan                   Nesimi’yem aşkla zar-u zar olan
Tevrat’ı İncil’i ezber okuyan                          Ezel ikrarında ber karar olan
Cemal-i mushafı bir bir okuyan                     Kiramen katibe yar-ı gar olan
Almıştır fermanı Kur’an isteme                     Düşmüştür defteri kitap istemez

                                                                                  Seyyid Nesimi