Avrupa Alevi Kadınları Omuz Omuza!

Kadın hareketi, toplumlara yön veren cesaret veren, siyasete şekil veren bir harekettir.

Son yüzyılda kadınların eğitim ve bunun paralelinde bilinç seviyesinin artmasıyla beraber söz sahibi olduklarını görmekteyiz.

“Sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek”, “elinin hamuruyla erkek işine karışma”, “kızını dövmeyen dizini döver”, “kızın var mı derdin var”, diye aşağılayan söylemleri olan bir toplumun kadın kavramına bakışını elbette değiştirmek kolay olmasa gerek.

Erkek egemen bir toplum olan Türk toplumunda erkek çocukları cesaret, doğruluk ve gücü temsil ederken kadını adeta erkeğe hizmet için yaratılmış bir varlık olarak pompalayan, erkeğin üstün güç olarak sarmaladığı bir sistem yaratılmıştır.

“İyi ipek kendini kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez”, “kadın kocasının çırağı, anasının sarığıdır”, Kız çocukları, bu zihniyetlerle büyütülüp, hiçsizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Hala bugün Türkiye’de kadınlarımız şiddet mağduru, cinayet kurbanı ve eğitim hakkı alınmıştır sistematik bir şekilde devlet güdümünde bunlar hızlandırılmıştır.

Alevi kadını inancı gereği kadına önem veren, eşitlikçi bir inanca sahip olmanın zenginliğini yaşasa da bize köklerimiz de verilmiş ataerkil düşünce nedeniyle hak ettiği yerde değildir.

Bizim toplumumuzda da özellikle kadınlarımız aktif hayatın içinde olamamaktadırlar maalesef…

Fransa’da ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde Alevi kadınlar uzun zamandır hummalı bir şekilde örgütlenmenin peşine düştüler. Çünkü biliyorlarki; hak verilmez, alınır. Kadınların emek ve zeka gücüyle aşamayacakları hiçbir engel yoktur.

Avrupa Alevi kadınlar birliği ve Fransa Alevi Kadınlar Birliği bu amaçla Fransa’nın iki önemli şehrinde, üç farklı noktada panellerle kadınlarımıza buluştuğu ilk durak olan Paris ‘te, Arnouville ve Essonne AKM’lerde, son durak olan Nantes AKM’de güzel ve verimli paneller yapıldı.

Delillerimiz ve gülbanglarımızla başlayan panellerimiz,uzun yıllarını Kadın mücadelesi ve emek hareketi için vermiş olan, AAKB Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, kadın mücadelesinin ne denli değerli bir mücadele olduğunu, toplumda kadınların siyaset ve sosyal alanda olması gerektiğinin önemini, Alevi Kültür Merkezlerimizde Kadın gücünün gerçek anlamda hissedilmesini, katılımın ivedilikle sağlanmasının, kadınlara dayatılan zorlukları örneklerle ve yaşanılmışlıklarla katılımcılara aktardı.

Pir analarımızı postlarda bulunmasını, AKM’lerin yönetim kadrolarında Kadınlarımızı yüzde elli kota konularak yer almalarının özellikle altını çizdi..

Fransa Alevi Kadınlar Birliği (FAKB) Başkanı Sultan Şahin ise, Kurultay sonrası, yeni kadrosu, amaçları, yapılan faaliyetler ışığında FAKB’ni anlattı. Kadınlarımızın sorunlarını dinleyerek, Kadın hareketinin AKM’lerimizde Kadınlarımızın gücüyle büyütüleceğini belirtti.

Yeni dönemde Diplomatik ilişkilerin çevremizdeki kurumlarla sağlanarak, çıtayı yükseklere taşımamızın önemine değinildi. Katılımların yoğun olduğu paneller, dilek ve temennilerle sona erdi..

DENİZ DASTAN
FAKB BASIN-YAYIN