Paris’te “Alevi Anıtı” açılıyor!

Fransa’nın Paris kentinde, Sarcelles Belediyesi sınırları içersinde, Alevi katliamlarında hayatını kaybedenlerin anısına “Alevi Anıtı” açılacak. Türkiye’den yerel bir sanatçı tarafından yapılan ve üç parçadan oluşan anıt, Nelson Mandela Meydanı’na monte edilecek.

Anıt, Fransız hükümet ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı heyetin katılımıyla 22 Haziran’da, bir resepsiyonla açılacak.

Tanrı’yı “doğanın görünen yüzü” olarak gördüğü için, yaşadığı yerde su kaynaklarını, ağaçları, taşları, toprağı kutsal mekanlar olarak algılayan Alevi öğretisindeki, dört kapıdan (hava, toprak, su ve ateş) yola çıkılalarak tasarlanan bu anıt, Fransa’da açılan ilk “Alevi Anıtı” olacak.

Anıt 3 parçadan oluşuyor. Teslim taşının üzerine monte edilen iki demir silindirden oluşan anıtın ortasındaki boşluğa Alevi katliamlarının yapıldığı yerlerden getirilen toprak konacak. Anıtın etrafında, teslim taşının üzerinde su 24 saat Semah yönünde dönecek. Dış silindir üzerinde yer alan 12 adet boşluk içine mum yerleştirilerek ateş temsiliyeti sağlanacak.

Mermer üzerine işlenen Pir Sultan Abdal kabartmasının sağ ve solunda  Fransızca, Türkçe olarak Aleviliği tanıtan yazılar yer alacak.

Paris “Alevi Anıtı”nın; Alevilerin doğaya ve insana özgürlük talebinin çığlığı olacağını belirten Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) yöneticileri, açılışa tüm Alevi dostlarını davet ettiklerini belirtiyorlar.

Aynı zamanda FUAF’ın yirminci yılına denk gelen “Alevi Anıtı” açılışından sonra, 23 Haziran’da gene bir ilk olan 1. Fransa Alevi Festivali yapılacak.

“Alevi Anıtı”nın yanındaki açık alanda, farklı kültürlerin biraraya gelerek gerçekleştireceği «Barış, Demokrasi ve Özgürlük Aşkına » adlı 1. Fransa Alevi Festivali’nde; Alevi kültürünün ve binlerce yıllık kadim “Alevi Yolu”nun özünde varolan; doğaya, insana, emeğe, sevgiye ve evrensel barışa olan Aşkı anlatılacak.

1. Fransa Alevi Festivali; “Anadolu’nun Renkleri”nin buluşmasına, ötekilerin-mazlumların biraraya gelişine tanıklık edecek.

Anadolu’da ilmik ilmik örülen kültürlerin buluşmasını sağlayacak.

1. Fransa Alevi Festivali; Alevileri, Sünnilerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Ermenilerle, Türklerle, Lazlarla, Kürtlerle, Süryanilerle, Kaldanilerle, Asurilerle … buluşturacak.

1. Fransa Alevi Festivali; Alevi İnancının, felsefesinin ve kültürünün gereği olan ; empati yapmak, paylaşarak çoğalmak için bir çağrı olacak.

Aşkımız cemalimiz olacak.

22 Haziran 2018, saat 17:00’de Nelson Mandela Meydanı’nda “Alevi Anıtı” açılışı,
23 Haziran 2018, saat 10 :00 – 20:00 arası «Barış, Demokrasi ve Özgürlük Aşkına » adlı 1. Fransa Alevi Festivali’ne davetlisiniz.

FUAF Haber