Avrupa Birligi’nin (AB) öznesi olmak için buradayız!

Sayın Avrupa Parlamentosu (AP) Grup Başkanları, Avrupa Parlamenterleri,
Kıymetli Kurum Temsilcileri,
Ve Değerli Basın Mensupları,

Dünyanın her yanına dağılan Aleviler tüm dünya kültürleri için sadece barış, özgürlük, eşitlik istiyorlar ve kendileri de onun içinde bir nokta olarak yer almak üzere.

Bu anlamda, biz Avrupalı Alevilerin ata topraklarından kopuşunun kırkıncı yılında, oylarımız, demokratik tercihlerimizle parçası olduğumuz, Avrupa Birligi’nin (AB) öznesi olmak için başlattığımız çalışmalar sonucunda, AP Sosyal Demokrat Grubu Milletvekili MEP Josef Weidenholzer ve MEP Seb Dance başta olmak üzere, bazı AP milletvekillerinin inisiyatifiyle, “AP-Alevi Dostluk Grubu”nun bugün itibariyle kurulduğunu Alevi dostlarına duyuruyoruz.

25, 26, 27 Haziran 2018 tarihlerinde, üç gün boyunca kadim kültürümüzün, Aleviliğin evrensel değerlerinin, onların doğaya ve insana özgürlük talebinin çığlığını gösteren fotoğraf sergisi, resepsiyon ve çeşitli konu başlıkları altında ki sempozyumlarla, bu kez Aleviler Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Parlamenterlerini ağırlayacak.

Bu buluşmada; kültüründe şiddeti yasaklayan, ama en ağır şiddetin hedefi olmaktan kurtulamayan;

Bir cana kıymanın en büyük günah olduğuna inanan, ama onbinlerce canını kıyımlarda kaybeden,

Hiçbir toplumsal kesimi “düşman” olarak görmediği için silahlı örgütü olmayan, ama bazı silahlı örgütler tarafından “daimi düşman” ilan edilen;

Tanrı’yı “doğanın görünen yüzü” olarak gördüğü için yaşadığı yerde su kaynaklarını, ağaçları, taşları, toprağı kutsal mekanlar olarak algılayan;

Toplumsal adaletin en önemli aracı olarak “eline, beline, diline sahip olmayı” öğütleyen Anadolu’nun kadim halkının Aleviler olduğu, üç gün boyunca Avrupa Parlamenterlerine anlatılacak.

Avrupa Parlamentosu’nda “Alevi Dostluk Grubu”nun oluşmasına, üç gün boyunca ev sahibi olarak Alevilerin Parlamenterleri ağırlamasına imkan sağlayan, AP Sosyal Demokrat Grubu Milletvekili Josef Weidenholzer ve MEP Seb Dance nezdinde emeği geçen Parlamenterlere teşekkür ediyoruz.

Eşit yurttaşlık haklarının sonuna kadar kullanılması, Avrupa Parlamentosu çalışmalarının öznesi olmak için atılan bu adımlar, Avrupa Alevilerinin ve göz bebeğimiz olan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun kazanımlarıdır.

Darısı Türkiye Alevilerine…

Aşk ile.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu