Gün birlik günüdür, gün Şah Hüseyin’in başına gelenlerin bir daha insanlık adına yaşanmaması için bir araya gelme günüdür.

Değerli Canlar,

“Alevilere göre oruç denildiğinde akla öncelikle Muharrem orucu gelir. Muharrem ayı dendiğinde ise, Kerbelâ ve yaşanan katliamın akla gelir”. Muharrem ayı, bu yıl 11 Eylül 2018 Salı günü başlıyor. Yaşadığımız dünyanın tüm sorunlarını, insanlığın adalet arayışını sorguluyoruz böylesi bir dönemde. Şah Hüseyin’in tek başına kalsa da, adaletten ayrılmayan, zalimin zulmüne direnen ruhunu taşıyabilmek ve onun bu direnci sırasında yaşadıklarını bir damla da olsa hissedebilmek için Matem’e bürünüyoruz. Bu vesileyle oruç tutuyoruz, kendi dengemizi ve doğanın dengesini anlamaya çalışıyoruz.

Şah Hüseyin yaşadığı dönemde insanlık mücadelesini sürdürendir. Muaviye ve devamında oğlu Yezid’in biatçı, insanın onuruyla yaşama hakkını tanımayan karşısında mücadelenin, iktidar olmanın zorba yüzüne karşı çıkışın simgesidir.

Bu simge, Alevilik açısından sadece o dönemin mücadelesi olarak değerlendirilmez. Herkesin orucunu tutarak, yaşanan zulmün akıttığı kanın, acıların bir hissiyat oluşturması için bir damla gözyaşı misali Hüseyin olabilmeye, empati yapmaya çalışmaktır.

İnancımızın içinde önemli bir yeri olan Hüseyni duruş oruçlar, yasla ve belli kurallara daha fazla uyarak, önem verilerek nefsimizle, adaletsizliklerle, kötülükle mücadeleyi amaç ediniriz. Bu nefs mücadelesi insanın insana, insanın diğer canlılara ve doğaya saygısı kadar, bunları korumak sorumluluğunun da nasıl olabileceğini bizlere göstermektedir.

Oruç tutarken, Hüseyni direnişi günümüz tüm baskı araçlarının hala insanlığı o karanlık, biatçı süreçlerde tutmaya çalıştığını unutmamak olarak görünüz. Sadece Şah Hüseyin’in tarihsel mücadelesine ortak olmak amacı taşımayız. Bu mücadeleyi günümüze taşımayı, o mücadele arayışını ve azmini diri tutmayı amaçlarız.

Şah Hüseyin’in yaşadığı bu katliam anında, sayıları on binleri bulmuş gözü dönmüş bu vahşi biatçı sürüsü tarafından, açlık ve susuzlukla terbiye edilerek teslim alınma çabasına karşı bir an bile teslim olmayı düşünmemiştir. Adalet arayışından vazgeçtiği an, bundan sonraki hayatının bir zalime kölelik, taviz olduğunu bilen Şah Hüseyin bu yönüyle yoksulların, çaresizlerin, adaletsizlik içinde yaşayan toplumların ışığı, umudu olmayı başarmış bir kişiliktir.

Aleviler, bu yılda Hüseyni direnişin unutulmaması, insanlığı aydınlatacak o umudun taze tutulması için Yas-ı Matem olarak adlandıran, “yasların yası” ya da “yüce yas”ı bir kez daha onurla, umutla simgesel olarak insanlığa meşale edecekler.
Bu günlerin karanlığına bir damla su olabilmek, bir tutam çerağ yakabilmek için aşağıdaki tarih ve günler arasında birbirini tamamlayan Yas-ı Matem oruç ve ritüellerini gerçekleştirirler:

07 – 09 Eylül 2018: Masum-u Paklar Orucu*
10 Eylül 2018: Fatma Ana Orucu
11 Eylül 2018: Muharrem Orucu Başlangıcı
20 Eylül 2018: Şah Hüseyin’in Katledilişi
(10 Muharrem 61 Hicri)
23 Eylül 2018: Aşure Günü

*Bu oruçların tutulmaları bölgeden bölgeye, ocaklardan ocağa değişebilmektedir. Bu nedenle bir bütün olarak takvimsel bir düzenlenim içinde sunulmuştur.

ORUÇ GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
– Yeme içmeden kesilmekle oruç olunmaz. Nefsini tığlamakla ve tüm azaları ile oruçlu olmak önemlidir. Bir başka yönüyle, Alevilerde sadece sınırlı günlerle değil, her günümüzle oruçlu olmak lazım. Bunu da eline, beline, diline, eşine, aşına, işine sahip olmakla elde etmiş oluruz.
– Oruç süresince, düğün, nişan, sünnet, vb. eğlence yapılmaz.
– Kerbela şehitlerinin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (İstisnalar hariç. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, ayran, vs. gibi sıvılardan karşılanır.)
– Kan akıtılmaması adına kurban kesilmez, et yenilmez.
– Alevilerde sahur (sabah erken kalkma) yoktur. Akşam bir sonraki günün başlangıcı olduğundan vücut mühürlenir. Güneş batınca oruç açılır.
– İhtişamlı sofralardan uzak kalınarak mütevazı sofralar kurulur ve canlarla bir arada yenilmeye çalışılır.
– Muharrem ayında canlarla bir araya gelerek birlikte mersiyeler, şiirler, deyişler okunur, Yol ile ilgili konuşmalar, muhabbetler yapılır.
– Oruçlarımızın 12. gününden sonra 12 nebattan (tam) oluşan aşure yapılıp, dağıtılır.

Toplumda birlik beraberlik yaratılamaması ve bu birliği bozucu tavır ve kindarlık içinde olmak, Yola, Hüseyni saflığa, insanlığın iyiye, güzele layık olduğuna inanmamaktır ya da bunu istememektir. Kurumumuzda yaşanan tartışmalardan dolayı bir süredir bir araya gelme konusunda sorunlar yaşıyoruz.

Bütün bunların çözüm bulacağı ve birlik duygusunun yaşanabileceği yer yine örgütümüzdür ve Muharrem küskünlüklerin, dargınlıkları, özün öze bağlandığı, birbirini iyiye, güzele, değerlerimize taşıdığı günlerdir. Küskünlük dargınlık, aykırılık olan yerde birbirimizden razı olmadan, birbirimizle niyazlaşmadan ve rızalıkları karşılıklı vermeden oruç olmayacağını, olsa da Hak aşkına oruç tutmak olmayacağını hepimiz biliyoruz.

Değerli canlar bundan önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yılda oruçlarımızı beraber açmak istiyoruz. Bu sebeple kurumumuzda 12 gün boyunca oruç açma yemeği verilecektir. Yemek vermek isteyen canlarımızın AKM yönetimimizden Canan Alagöz ile ve ya kurum telefon numarasından İletişime geçmesini rica ederiz.

Aşk ile,
Arnouville AKM YK