Fransa’da Alevi Kadınlar; “Söz Kadının, Sıra Bizde” dediler !

“İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştirmediklerinin toplamıdır” der, Jean Paul Sartre.

Hayat kısa bir çizgidir önemli olan bu çizgide irade, kararlılık ve inançla hedefe ulaşmaktır. Hedeflerimiz iyi bir eğitim desteğiyle ulaşılmaz olmaktan çıkarlar.

Hedefi Alevi Kadınını görünür kılmak olan Fransa Alevi Kadınlar Birliği (UFAF), “Söz KADININ , Sıra BİZDE” adlı kampıyla başarıya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Fransa’nın Troyes şehrinde Kasım ayında gerçekleşen kamp çalışması renkli ve hoş dakikalara sahne oldu. Konuşmacı olarak Şenay Malkoç Ana, siyasetçi ve program yapımcısı Çilem Küçükkeleş, AAKB Başkanı Nevin Kamilağaoğlu katıldılar. Saygı duruşu ve delillerin Şenay Malkoç Ana, tarafından uyandırılmasıyla başlayan panel, UFAF Başkanı Sultan Şahin’in konukları, tanıtıp selamlaması ve açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında Eğitim kamplarının önemini anlatarak, 8 Mart, 25 Kasım gibi önemli Kadın çalışmalarını yükseltmek ve özellikle Federasyonumuza bağlı tüm Alevi Kültür Merkezlerimizde bu tarihlerde paneller, konuşmalar yapılarak bu tarihlerin her yıl işlenmesi ve mümkünse başka etkinliklerin bu tarihlerle yapılmaması gerekliliğini önemle vurguladı..

Dünyada artan Kadın şiddetini, Alevi Kültür Merkezlerimizde kadınların daha görünür kılınarak çalışmalara katılması, yönetimlerde bulunması konusunda önemli vurgular yaptı.

Aube Akm’nin mihmandarlığında yapılan etkinlikte, Aube AKM Başkanı Hüseyin Ağırdağ, “Aleviliği kadınlar yaşatacak, UFAF’ın burada olması çok önemlidir, yanyana olalım sesimiz ortak çıksın” diyerek selamlama yaptı.

Belkide Alevi Kurumlarımızda ilklerden biri olan, Fransa’da da hayata geçirilen, Eşit Başkanlık sistemiyle seçilmiş Eşit Başkan Rozbi Demir, konukları FUAF adına selamlayarak, “Yaşadığımız bu çağ’da, biz kadınlar neden ayağa kalkamıyoruz? Cinayetler, şiddet olaylarıyla anılır olduk. Kadınlarımız artık ciddi bir şekilde kurumlarda gerektiği yerlerde olmalılardır. Biz kadınlar istersek hamurlu ellerimizle devrim yapabiliriz. Eğer istersek ilk önce kendimizi sonra dünyayı tekrardan yaratabiliriz” dedi.

AAKB Genel Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, “Örgütlerimiz içinde birbirimizi tanıyor muyuz? Kurumsal iletişimimiz yeterince olmadığını ve bu konuyu ciddi bir şekilde ele almalıyız. 25 Kasım’ın çok önemli olduğunu Kadına karşı şiddete dikkat çekmenin önemini vurgulayarak hiçbir şekilde kabul edilemez. Kadına sistem savaş açmış durumda.

Ayrıca bununla ilgili olarak, Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB), Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası tarafından 21 Kasım Çarşamba günü Britanya Parlamentosu’nda Alevi kadınların sorunları tartışılacak. AAKB Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, “Bu seminerde genelde tüm kadınlara özelde ise Alevi kadınlara karşı uygulanan şiddeti konuşacağız” dedi. Asla unutmuyoruz Ortadoğu’da İşid barbarları, kadın pazarlarında Ezidi KADINLARI sattı, tecavüz etti, öldürdüler. Fransa’da ise her yıl 250.000 kadının cinsel şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Şiddet konusunda Kadın örgütleri olarak bu konunun takipçisi olacağız. Toplantılara katılan AKMlerde delegelerin en az %50’si kadın olmalıdır. Analar posta oturmalıdır. Bunun aksini söyleyen yöneticileri ciddi şekilde mücadele etmeliyiz. Madem eşitlikçi bir inanca sahipsek Analar niçin postta oturmasın” dedi.

Ardından Misafir konuk olarak gelen Fransa’da belediyede encüment görevinden bulunan Elise Yağmur dikkat çekici bir mesaj verdi. Mesajında; “Kendimizi çarmıha germeyelim, ışığı tutun, göğüs gerecek kadar güçlüyüz. Ben küçüklüğümde Aleviliğimden bahsedemiyordum. Bugün bu noktada olmak benim için gurur verici olduğunu söylemeliyim. UFAF olarak kadın hakları için çalışıyorsunuz. Biz başka bir gezegenden gelmedik. Hangi ülke olursa olsun Fransız Türk hepimiz şiddete maruz kalıyorsak beraber mücadele etmemiz ve eğitime önem vermeliyiz. Şu an özgüvenimizi kazanmaya çalışıyoruz. Daha işin başındayız biz kadın hakları olarak, öncelikle bu toplumda yerimiz nedir, örgütlenin, örgütleyin ve devam edin yükümüz ağır fakat taşınamaz değildir” dedi.

UFAF Kurucu Eski Başkanı Gülay Ulutaş; “Kadınlarımızın yönetimlerde bulunmasının önemli olduğunu fakat buna oturarak başaramayacagımızı, bir çok AKM de kadın eşit başkanlarının olduğunu görmek ve yönetimlerde kadınların harekete geçtiğini görmek sevindirici” dedi.

Ardından Şenay Ana, şu sözleriyle devam etti; “Işık Fatma Anadır, yol cümleden uludur yol anadır, baba erkandır, YOL cümleden uludur. Semah Kadınsız düşünülemez. Evin anahtarı kadınlardır. Alevi, Kızılbaş, Bektaşi kadını gibi davranın başınızı, dik tutun bizi seven bizi Kızılbaşlığımızla sevsin, bunun için bedel ödeyenler Zeynep Analar, Ana Fatmalar, bugüne kadar bedel ödeyen kadınlarımızı unutma. Şirinlik yapıp karşındaki hangi inanç olursa olsun, dik durun, herzaman dürüst olmalıyız. İnancımızın özü budur” dedi..

Siyaset ve Kadın konusunu ele alan Çilem Küçükkeleş, “5000 Yıllık erkek, eril bir yönetim şeklimiz var. Bizler kılıç artığı diye tarif edilen bir toplum olarak görülen Alevi toplumunun Kadınları olarak, bizler başarabiliriz. Türkiye siyasetinde babadan oğula geçme bir sistem var. Bizler siyasete girerek bu önyargıyı yıktık. Sıradan yoksul ailelerin çocuklarının da siyasete girebileceğini gösterdik. Örgütlü olduğumuzda kadınlar toplumun her kesiminde olur, ülkeler güzelleşir eşit temsil olmalıdır %50 pozitif ayrımcılık doğal bir haktır. Ortadoğu coğrafyasında medeniyetin filizlendiği coğrafyada en çok ezilen, mağdur olan, bir çok acılara maruz olan Alevi kadınları en güçlü kadın olarak görmekteyiz. Kadının şekli her toplumda toplumun zihniyetini ortaya koyar. Kadınla beraber Yol yürüyen toplumlar daha başarılı olurlar. Kadınlar bu inancın mürşidi kamilleridir..” dedi.

Kampta Kuzeydoğu Bölge Eşit Başkanı Songül Çınar, UFAF Eşit Başkanı Hakan Alca’nın, Ekolojist Leyla Binici ve bir çok AKM’lerden gelen mesajlar okunarak devam edildikten sonra, konuklara plaketler verildi..

Kamp içerisinde UFAF Kültür ve Sanat Sorumlusu Melek Hüneroğlu tarafından bir el sanatları atölye çalışması yapıldı. Fransa Alevi Gençler Birliği Başkanı Can Şenol Etkin dinleme ve anlama üzerine bir atölye çalışması yaptı.

Kadınlarımız üç gün boyunca interaktif bir şekilde bu kampa iştirak ettiler. Sorularına cevap bulmaya çalıştılar. Ortak birbirimizi anlayamama, yönetimde bulunmak için cesaret eksikliğinin olduğunu uyguladılar.

Dilek ve temennilerin sunulmasıyla, üç günlük Eğitim Kampı sona erdi..

UFAF BASIN YAYIN:
DENİZ DAŞTAN
FOTO:NURSEL DEMİR-SEREN MOR