Sarı Yelekliler’in (Gilets Jaunes), haklı, meşru ve demokratik talepleri bizimde taleplerimizdir!

Haftalardır başlayan ve türlü türlü bastırma, itibarsızlaştırma ve kriminalize etme politikalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin sempatisini ve desteğini almaya devam ediyor Sarı Yelekliler’in eylemleri.

On yıllardır Fransa’da iktidara gelen, farklı politik kimlikli partiler bir şeyi ortak yapmaktan şaşmadılar: Neolibaral ekonomi-politikalar!

Sürekli artan hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizliğin düşürülmemesi, eğitimin kalitesizleştirilmesi, sağlık alanının ilaç tekellerinin arka bahçesine dönüştűrülmesi, vergi adaletsizliği uçurumunun zenginler yararına genişletilmesi, kazanılmış demokratik hakların hergeçen gün daha çok kırpılması vb. gibi daha bir çok olumsuz gelişmeler halkın ve emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını derinden etkiledi.

Macron hükümetinin işbaşına gelmesinden sonra bu politikalara daha radikal bir biçimde sürdürmeye devam etti. Iktidara geldiğinden beri büyük sermayeyi ve zenginleri kollayan, alınteri ve onuruyla çaĺışan ve yaşayan geniş halk kesimlerinin yaşamını daha da zorlaştıran politikalara ağırlık verdi.

Zaten milyar euro servete sahip zengilere halktan toplanan vergilerden on milyarlarca euro para aktardı !!

Zenginlerden alınan vergi yasasını (ISF) kaldırdı.

Buna karşlık çalışanlara ve emekçi kesimlere yeni vergiler ve kesintiler getiren yasalar dayattı. Ve en son akaryakıta getirdiği yüksek zamlar bardağı taşıran son damla oldu.

Halkın biriken öfkesi tepkiye ve isyana dönüştü.

Sarı Yelekliler’in (Gilets Jaunes) eylemleri tamda bu ortamda başladı.

Haftalardır kötû hava koşullarına rağmen, gece gündüz demeden, hükümetin her türlü anti demokratik baskılarına, tehditlerine, basın üzerinden yürütülen manipülasyon, itibarsızlaştırma ve kriminalize etme çabalarına ve anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakları ihlal edilerek polis ve özel timlerin uyguladığı devlet şiddetine rağmen bu haklı ve meşru hareket devam ediyor.

Bu barışçıl eylemler sırasında demokratik haklarını kullanan göstericilere, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri ve orantısız şiddeti nedeniyle 10 Insan maalesef hayatını kaybetti.

Onlarca insan gözlerini ve farklı uzuvlarını yitirdi.

Yüzlerce insan farklı oranlarda yaralandı.

Binlerce insan gözaltına alındı. Kimi tutuklandı.

Bugüne kadar yapılan eylemler sırasında, bizlerinde tasvip etmediğimiz provakatif şiddet olayları ve hükümetin şiddet dili ve güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet, bu haklı ve meşru hareketi durduramadı.

Sarı Yelekliler’in eylemleri :
• Artan vergi ve paylaşım eşitsizliğine ve adaletsizliğine karşı,
ADELETLİ, EŞİT DAĞILIM VE HALK LEHINE BIR VERGİ SISTEMİ talep ediyorlar!!

• Artanhayat pahalılığına , yoksullaşmaya karşı, İNSANCA VE ONURLU YAŞAYABILECEK GELIR VE ÜCRET ARTIŞI talep ediyorlar!!!

• Bütçeden daha fazla EĞİTİME, SAĞLIĞA, KONUTA, ULAŞIMA, ÇEVRE VE DOĞA vb. temel ihtiyaçlara yeterli bütçe ayrılmasını talep ediyorlar!!!

• DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERIN KISITLANMASINDAN VAZGEÇİLMESİ, HALKIN KARAR VE YÖNETIM SÜREÇLERINE AKTIF KATILIMININ SAĞLANMASI IÇIN Vatandaş İnsiyatifi Referandumu (R.I.C) gerçekleştirmek için gereken 100 bin imza kampanyası başlatmış bulunuyorlar !!

Bizler bu ülkede yaşayan Fransa Alevileri olarak, Sarı Yelekliler’in bu haklı, meşru, yaşamsal talepleri bizlerin de talepleri ve beklentileridir.

Sarı Yelekliler’in başlattığı bu harekette onlarla beraber bu taleplerin hayat bulması için mücadelede yerimizi almalıyız.

Vatandaş Insiyatifi Referendumu için imza kampanyasına aktif katılım sağlamalı, AKM’mizde ve çevremizdeki canlarımızı bu konuda bilgilendirip imza toplamalı bunları en kısa zamanda FUAF merkez büromuza ulaştırmalıyız.

Erdogan KOYUPINAR
Genel Sekreter
Paris, 06/02/2019