Hızır günlerinde sevgiyi, kardeşliği, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı öne çıkaralım..

FUAF YOL ERKAN KURULU

Sevgili canlar her inancın kendine özgü kutsal ve önemli günleri vardır. Biz aleviler açısından da içinde bulunduğumuz bu günler kutsal Hızır günleri olararak kabul edilir.

Tarih içerisinde her toplum, kendi Varlığını kendi gelenek görenek ve inançsal değerleriyle birlikte günümüze taşımıştır. İşte bu inançsal değerlerimiz içerisinde önemli bir yeri olan Hızır, Anadolu’dan Orta asya topluluklarına, Mezopotamya’ya, balkanlara kadar dünyada farklı coğrafyalarda farklı motiflerle anılmıştır. Hızır Alevi inancında çok yönlü ve köklü bir yere sahiptir..

Hızır çağrıldığında zor durumda olanların, dara düşenlerin yardımına koşan, insanlara doğru yolu gösteren ölümsüz bir Veli, bir Nebi olarak tanımlanır. Ayrıca tabiata can veren Bereketin simgesi, baharın müjdecisi manevi bir güç olarak kabul edilir.

Hızır’ın aynı zamanda Boz at’ına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruduğuna, kolladığına inanılır.

Hızır Hak’kın yeryüzündeki tezahürüdür.

Hak’kın yeryüzünde insan sıfatına bürünmüş halidir. Hakkın insan sıfatında kendini yansıtmasıdır.

Hızır, inancımızda Şah-ı merdan Ali ile özdeşleştirilmiştir.

Bir vakit Hünkar hacı Bektaş Veli olarak gelmiş insanlığa bilgiyi, inancı ve hoşgörüyü aşılamış, bir vakit Pir Sultan olup mazlumun yanında yer alıp zulme karşı durmuştur. Erenler ve evliyalar ile gelip insanlara doğru yolu göstererek umut kaynağı olmuştur.

Hızır ölümsüzlüğün sırrına ermiş insan-ı kamildir.

İlkel çağlarda avcı ve toplayıcı toplum kültüründen, yerleşik hayata yani tarım kültürüne geçildiğinde mevsim değişiklikleri önemli bir yer teşkil etmiş, tarımda bolluk ve bereket esas alınmıştır.

Ekin ekme, bağ bozumu, hasat zamanı, baharın gelmesi gibi olaylar, Bir yıl içerisinde doğadaki değişiklikler, tabiattaki diriliş uyanış insanların hayatını her zaman etkilemiş ve bu değişikliklere çeşitli anlamlar yüklenilmiştir.

Alevi inancında Hızır orucunun ortaya çıkışı,
-Nuh tufanından kurtuluş..
-İmam Hasan ile imam Hüseyin efendimizin hastalanmaları..
gibi kuşaktan kuşağa günümüze kadar aktarılan inanışlara dayandırılır. Bunlarla birlikte Doğa kültünün etkisi de büyüktür.

Hızır ile ilgili çeşitli hikayelerde mevcuttur.
-Hızır ile ilyas’ın abu hayat suyunu bulmaları,
-Musa ile Hızır’ın birlikte yolculuğu ve kuru balığın canlanması gibi anlatılar bunların başında gelir. Bu hikayelerin batini açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir..

Gılgamıştan, İskender efsanesine kadar bir çok efsane incelendiğinde benzerliklerin olduğu görülecektir.

Hızır günlerinde Pir’ler talipleriyle buluşur. Cemler bağlanır, kurbanlar tığlanır, kömme ve kavutlar yapılır, hızır lokmaları dağıtılır, Türbeler, ziyaretler ve mezarlar ziyaret edilir. Hızır mekanlarına gidilir.

Hızır orucu tarihleri anadolunun çeşitli bölgelerinde değişiklikler gösterse de Ocak ayının sonlarından itibaren başlar. Genel anlamda Şubat ayının ikinci Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde tutulur. Hızır oruçları bu sene 12 – 13 – 14 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Ama mecburen bu tarihte tutulacak diye bir şartta yoktur. Oruçlar bazı yörelerde 7 gün tutulur.

Dersim yöresinde köy köy, aşiret aşiret değişkenlik göstererek 4 farklı hafta’ya yayılır. Bu tamamen coğrafi şartlar ve Pir’lerin talipleriyle buluşabilmesiyle ilgili bir durumdur.

Hızır orucu gece yarısından itibaren başlar ve akşam gün batımına kadar devam eder,
Hızır oruçlarıyla beraber sadece bir yıl geride kalmaz aynı zamanda bütün canlılar açısından oldukça zorlu geçen kış şartlarıda yavaş yavaş sona ermeye başlar.

Hızır her daim mazlumun yanında zalimin karşısındadır. O adaletsizliğe karşı savaşandır. İnsanlar bu yüzden Hızır gibi yardımımıza yetişti demektedirler. Bu anlamda bizlerde yaşadığımız coğrafyanın ve birbirimizin Hızır’ı olalım. Muhtaç olanın, düşenin elinden tutalım.

Sevgiy, kardeşliği, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı öne çıkaralım.

Hızır aşkına tuttuğunuz oruçlar, vereceğiniz lokmalar Hak katında kabul ola. Ulu dergaha yazıla. Yakılan deliller tüm insanlığa ışık tuta. Hak Muhammed Ali, Hünkar hacı Bektaş Veli cümlemizin yardımcısı, Bozatlı Hızır yoldaşımız ola.

Aşk-ı muhabbetlerimizle..

Metin Dogan
FUAF YOL VE ERKAN KURULU