Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Diplomasi Komisyonu Alevi Dostluk Grubu görüşmeleri için Avrupa Parlementosu’ndaydı!

Mayıs 2019’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Diplomasi Komisyonu üyeleri Aynur Özcan (Almanya), Harun Özdemir (Belçika) ve Süleyman Akgüç (Fransa) Brüksel Avrupa Parlamentosu’nda birçok milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Gündeme alınan konular şunlardan oluştu:

– Avrupa Parlamento seçimleri,
– Alevi Dostluk Grubu,
– Türkiye’deki yerel seçimler
– Avrupalı Alevilerin talep ve görüşleri.

AABK’nın diplomasi çalışmalarında ve Alevi Dostluk Grubuna destek sunan Avrupa Parlamenterleri şu isimlerden oluştu:

– MEP Josef Weidenholzer (SPÖ),
– MEP Arne Lietz (SPD),
– MEP Dennis Radtke (CDU),
– MEP Birgit Sippel (SPD),
– MEP Nathalie Griesbeck (adle),
– MEP Marie Christine Vergiat (GUE/NGL)
– MEP Dietmar Köster (SPD)

Avrupa Parlamentosu Milletvekillerine çok teşekkür ederiz.