Fransa Alevi Meclisi Sonuç Bildirgesi

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF),
9. dönem 1. Alevi Meclisi,
Sonuç Bildirgesi:

Kamuoyuna,

Fransa’nın başkenti Paris’te bileşenlerimiz’le “El-Ele, El-Hakk’a” deyip, birlik ve beraberliğin kurumsal resmini çizdik.

Giderek büyüyen ve Fransa’ya kök salan biz Fransa Alevi hareketi olarak, geleceğe yönelik projelerimizi konuşup, kurumsal yapımızı daha da güçlendirerek, “Bizler, Alevilerin asimilasyonuna, karşı duran yüzüyüz” dedik.

Bizi içimizden vurmak isteyen, “Alisiz Aleviler” söylemeleri ile, Fransa ve Avrupa Alevi hareketini zayıflatmaya yönelik sinsi girişimlere en güzel cevabı, kurumlarımız bünyesinde birbirimize daha da kenetlenerek ve büyüyerek verdik.

Alevilik, kendine özgü bir inançtır. Alevilerin yegâne ibadethanesi ise Cemevidir ve hiçbir mabedin alternatifi de değildir. İnanç önderlerimiz Analarımız ve Dedelerimizdir.

Avrupa’da bugüne kadar elde ettiğimiz hakların ve kazanımların tamamını “Alevilik kendine özgü bir inançtır” söylemi üzerinden elde ettik.

Asimilasyon politikalarından kaynaklı tahribatları ortadan kaldıran ve inancımızı kendi öz değerleriyle buluşmasına zemin hazırlayan bu tanım, aynı zamanda Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun da desturudur.

Ehlibeyt, Oniki İmamlar, Ulu Ozanlarımız, Dergahlarımız, Ocaklarımız ve geleneksel Aleviliğin değerleri bizi var eden ve olmazsa olmazlarımızdır.

Bizler, Fransa’da yaşayan Alevilerin meşru temsilcileri olarak, hükümetlerin Aleviliği klasik anlamda “Tarikat,” Cemevlerini “Tekke” dedeleri de “Devlet Memuru” mertebesine indirgemeyi öngören asimilasyoncu politikalarına şiddetle karşı çıkıyoruz.

Son dönemlerde sıklıkla kullanılan Alevi-İslam söylemi ise, Aleviliği Türk-İslam Senteziyle uzlaştırma çabalarının son meyvesidir. Bu oluşumları ibretle izliyor, teşhir ediyor ve asla onay vermediğimizi beyan ediyoruz.

Fransa Alevi Kadınlar Birliği, Fransa Alevi Gençler Birliği, Fransa Alevi İşverenler Birliği (MaSource), FUAF YOL-Erkan Kurulu, FUAF Cenaze Fonu ve Fransa genelinde ki 42 Alevi Kültür Merkezimizle birlikte beyan ederiz ki; Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Ülke Alevi Birlikleri Federasyonları ve FUAF’ımız Alevileri temsil eden tek meşru kurumlardır.

Cem Vakfı, Alevi İslam Kurulu, Alevi Akademisi gibi paralel, hizipçi ve nereden destek ve teşvik aldığı bilinmeyen, Avrupa Alevilerinin birliğini sabote etmeye çalışan kurumları, birliğimize verdikleri zarardan dolayı asla affetmiyoruz.

FUAF’a bağlı AKM’lerde vermeye başladığımız Alevilik Dersleri’nin daha geniş tabana yayılması için, daha da azimle çalışıyoruz.

Avrupa Parlamentosu bünyesinde oluşturulan Alevi Dostluk Grubu’na farklı ülkelerden üye Parlamenter katmak, Fransa’dan Avrupa ve Ulusal Parlamantoya dair etkin çalışmalar yürütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı bu tür platformlarda daha görünür kılmak için başlatılan çalışmaları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

Federasyonumuz çatısı altında, tüm kurumlarımızla “El-Ele, El-Hakk’a” diyerek, daha güçlü, sorunlarını ve çözüm yollarını bilen, öğretimizi bizden sonraki kuşaklara taşımak için ikrar veren Canlar olarak, mücadelemize devam ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da “Az laf, çok iş” desturumuzla YOLa devam ediyoruz.

Biliyoruz ki; bizim davamız insanlık davasıdır.

Bizim davamız, yolumuzu , kendi çıkarları için kullanan kişi, kurum ve kuruluşlara karşıdır.

Bizim davamız, ilim ve bilimin yolundan gitmeyenlere karşıdır.

Bizim davamız, sevgiyi aşkı, hoşgörüyü, gönül kabesi olarak bilmeyenlere karşıdır.

Bizim davamız, demokrasi, insan hakları, laiklik, barış, eşit yurttaşlık, rızalık kenti mücadelesidir.

Bizim davamız, doğanın tahribatına, Can’a gelen her türlü kıyıma karşıdır.

Bizim davamız, ezelden beri var olan, karanlık ve aydınlığın savaşıdır.

Bizim davamız, “Yol Bir Sürek Binbir” demeyenlere, insanı dilinden, dininden, renginden dolayı ayıranlara karşıdır.

Bizim davamız, insanı hak, hakkı da insan bilmektir.

Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.

Aşk ile.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Paris, 06/04/2019