Postal mı, Takunya mı?

Özellikle Alevilerin yaşadığı mahallelere yönelik yıllardır devam eden abluka, artık potansiyel katliam alanlarına dönüşmüştür.

Bilinsin ki; yaşam alanlarımızı gerici, faşist güruha bırakmayacağız.

Bugüne kadar teslim olmadığımız faşizme, bundan sonra da teslim olmayacağız.

Gün olmayan demokrasinin yerine, şeriatın resmen ilan ediliş günüdür.

Onun için gün, safları sıklaştırma günüdür.

Apoletli faşizm ile sivil faşizm arasında tercih yapmaya zorlanan Türkiye halklarının tek çıkış yolu vardır:

Devrimci demokratik güçlerin, aydınların, barışseverlerin, Alevilerin, Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin, Süryanilerin, Kadınların, işçilerin, laiklerin.. güç birliği yaparak, darbecilere, AKP’ye, karanlık güçlere karşı bir Halk Muhalefeti örgütlemektir.

Mazlumların birleşerek bir demokrasi cephesi oluşturma gerçeği kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor.

Ne postalcı, ne de takunyacıların inşa etmesinin mümkün olmadığı özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi biz mazlumlar birlikte inşa edeceğiz.

Erdal Kılıçkaya
Genel Başkan
Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF)