Fransa Alevi Kadınlar Birliği kuruldu

UFAF

Kadınlar mücadelenin, hayatın yapıtaşlarıdır. Kadın doğurur, kadın şekillendirir, kadın Hak’kın yeryüzündeki yaratma sıfatını verdiği varlıktır. Yaşam onun elinde güzelleşir.

Avrupa Alevi Kadın örgütlenmesine, birçok Avrupa ülkesinden sonra, Fransa’dan da yürekli kadınlarımız Fransa Alevi Kadınlar birliğini kurarak ses verdiler, güç kattılar .

Nancy AKM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kuruluş kurultayına delil uyandırılarak başlandı. Avrupa Alevi Kadınlar Birliği Başkanı ve aynı zamanda İsveç Alevi Federasyonu Eş Başkanı Sayın Nevin Kamilağaoğlu’nun onurlandırdığı birliğimizin ilk toplantısı, Fransa Alevi Kadınlar Birliği Başkanı Sayın Gülay Ulutaş’ın yönetimiyle gerçekleşti.

Gülay Ulutaş, bu oluşumun kadınların eliyle ve istekleriyle şekilleneceğini, karşılıklı diyaloğun önemini, bu birlikteliğin Alevi hareketi için ne denli önem arzettiğini vurguladı. Tüzük ve yol haritası, yönetimlerde eşbaşkanlık sisteminin yaygınlaştırılmasını ivedikle gerçekleştirmek gerekliliğini hatırlattı.

FUAF Genel Başkanı Erdal Kılıçkaya’nın mesajı Fransa Alevi Kadınlarına güç kattı. Kılıçkaya mesajında “İnsanı ve doğayı kabesine koyan öğretimiz gereği, yaşadığı toprağa, doğa/eko sisteme ve insanlık birikimlerine saygılı olduğumuzu, her platformda öne çıkarıyoruz.

Daha da önemlisi; Geleneksel erkek egemen dili mahkum ederek, kadın özgürlükçü dili geliştirmeye çalışıyoruz. Kadınlara yönelik saldırılar karşısında net tavır alıyoruz. Kadının en dinamik güç olarak öncülük ettiği her toplumsal hareketin, mutlaka başarıya ulaştıracağını biliyoruz.

Bu anlamda, kurumlarımızda Kadınların öncü rol alması konusunda Fransa Alevi Kadınlar Birliği’nin üzerine düşeni yapacağına olan inancımla, Fransa Alevi Kadınlar Birliği’nin (FAKB’nin) Kuruluş Kongresi’ni selamlıyor, başarılar diliyorum. Hızır yoldaşınız olsun” dedi.

AAKB Genel Başkan’ı Sayın Nevin Kamilağaoğlu ise; Kadının siyasette ve yaşamda varolma  mücadelesinde çektikleri zorlukları dile getirdi. AABK’nın hiyerarşik yapısını şematik bir şekilde anlatarak bilgi verdi. Alevi Kültür Merkezleri’nin hemen hemen tamamında kadınların kadrolarda arka planda kaldıklarını söyledi. Erkeklerin faaliyet yaparken, erkekleri seçme geleneğinin bizim toplumumuzda fazlaca olduğunu, kadınların daha aktif bir şekilde katılım göstermelerini istedi.

Kamilağaoğlu; “Bu oluşumun başlıca amaçlarından birisi: Avrupa genelinde Pir Anaları çoğaltmak, ibadetlerimizi yaparken bölgelerimizde bu önemli açığa çözüm bulmak ve bunun çaresinin de elimizde olduğunu bilerek çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor” diyerek konuşmasını tamamladı.

Nancy Alevi Kültür Merkezi Başkanı Seher Çelik, Kadın Komisyonu Sorumlusu Melek Üneroğlu, FUAF Halkla İlişkiler Komisyonu Sorumlusu İbrahim Mor, FUAF Kuzey Doğu Bölge Kadın Komisyonu Sorumlusu Nuraydın Mordoğan, FUAF Kuzey Batı Kadın Komisyonu Bölge Sorumlusu Sultan Şahin güzel dilek ve temennileriyle kuruluşun yanında olduklarını belirttiler.

Ayrıca, toplantıya gelirken talihsiz bir kaza geçirerek, Fransa Alevi Kadınlar Birliği’nin (FAKB’nin) Kuruluş Kongresi’ne katılamayan FUAF Orta Bölge Kadın Komisyonu Sorumlusu Gülten Yüksel’de, gönderdiği mesaj ile Fransa Alevi Kadınlar Birliği’nin kuruluşunu selamladığını bildirdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Fransa Alevi Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Gülay Ulutaş
2. Başkan: Sultan Şahin
Genel Sekreter: Zeynep Demirdöğen
Sayman: Oya Yerlikaya
FUAF Bölge Kadın Komisyonu Sorumluları : Nuraydın Mordoğan, Gülten Yüksel, Müge Albayrak
Halkla İlişkiler: Birgül Mor
Kültür ve Sanat: İsminar Özdemir
Basın-Yayın: Deniz Daştan
Nursel Demir
Hatice İlkhan
Bağdat Ongu

Deniz Daştan
FAKB Basın-Yayın