1 Mayıs’ta Canlar Alanlarda Olacak!

Tarihleri boyunca ezilen Aleviler kula, kulluğa karşı oldukları için yürüttükleri demokratik HAK mücadelelerinde zalimlerin arsızlığına Hace Bektaş-ı Veli’nin inancı, Pir Sultan Abdal’ın direnci ile karşı koydular. Öğretimize ve emekçilere yönelik çok yönlü saldırılara karşı mücadele içersinde oldular.

Toplumdaki diğer demokratik kurumlarla, partilerle, sendikalarla ortak platformlarda yer alarak «Yeni bir dünya mümkün» şiarını haykırdılar. Yaşadığımız gezegeni barışın, demokrasinin ve adaletin yerküresine dönüştürme mücadelesinde en ön saflarda yer aldılar.

1 Mayıs’ta baharı örgütleyerek eşit, özgür, demokratik bir dünya için bedel ödediler. Alanlarda ırkçı, ötekileştirici ve kışkırtıcı, farklı kültürlere ve fikirlere tahammülsüz, gerginlik ve kan üzerinden politika yapan, oradan beslenenlere karşı dimdik durdular.

Bugün ise, Avrupa’da « Fırsat Eşitliği », Türkiye’de « Eşit Yurttaşlık Hakları » ekseninde, bizler üzerinden oynanmak istenen oyunları boşa çıkartmak için, kurumlarımızın pankartları arkasında, 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.

Avrupa genelinde ve Fransa özelinde ırkçı partilerin oy patlaması karşısındaki endişelerimizi dillendireceğiz. FN ve Le Pen’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, emekçilerden gerekli cevabı alması için elimizden gelen herşeyi yapacağız.

Türkiye’de adım adım yürürlüğe konulan, kin ve nefret söyleminden beslenen şeriatçı, faşizan politikalara karşı Demokrası güçleri ile birlikte sesimizi yükselteceğiz.

Kâr amaçlı üretimden kaynaklı, doğa ve insan tahribatına son verilmesi için, 1 Mayıs’ta alanlarda birkez daha kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

Kadınların ezilmesine, cinsel ayrımcılığa karşı, tüm inanç kesimlerinin inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve ülkemizdeki tüm inançların eşit kabul edilmesi için yürüyeceğiz.

Taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, evrensel hukukun onayladığı hakkımızı kullanarak, 1 Mayıs’ta alanlar da olacağız.

Çocuklarımızın geleceği için, 72 millete aynı nazarla bakan öğretimizin ışığında, dünya halklarının kardeşliği ile emek cephesinin müsahipliğini sağlamak için, emekçilerin ve tüm ezilenlerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan1 Mayıs’ta: «GELİN CANLAR BİR OLALIM» diyeceğiz.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu