1. Fransa Alevi Festivali’nde bizlerle olacak sanatçı dostlarımızın hizmetleri kabul olsun..

Barış, Demokrasi ve Özgürlük Aşkına, 1. Fransa Alevi Festivali !

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve bileşenlerince düzenlenecek olan 1. Fransa Alevi Festivali, Paris-Sarcelles’de, Arnouville AKM’nin ev sahipliğinde, 23 Haziran 2018 tarihinde, açık alanda, farklı kültürlerin biraraya gelerek gerçekleştireceği bir festival olacak.

«Barış, Demokrasi ve Özgürlük Aşkına » adlı 1. Fransa Alevi Festivali’nde; Alevi kültürünün ve binlerce yıllık kadim “Alevi Yolu”nun özünde varolan; doğaya, insana, emeğe, sevgiye ve evrensel barışa olan Aşkı anlatılacak.

1. Fransa Alevi Festivali; “Anadolu’nun Renkleri”nin buluşmasına, ötekilerin-mazlumların biraraya gelişine tanıklık edecek.

1. Fransa Alevi Festivali; Anadolu’da ilmik ilmik örülen kültürlerin buluşmasını sağlayacak.

1. Fransa Alevi Festivali; Biz Alevileri, Sünnilerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Ermenilerle, Türklerle, Lazlarla, Kürtlerle, Süryanilerle, Kaldanilerle, Asurilerle … buluşturacak.

1. Fransa Alevi Festivali; Alevi İnancının, felsefesinin ve kültürünün gereği olan ; empati yapmak, paylaşarak çoğalmak için bir çağrı olacak.

Aşkımız cemalimiz olsun.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu