Nesrin Sonar : “Gençlerimizi bu dalda yeşerecek bir filiz durumuna getirebilmek asıl amacımız”

Merhaba Nesrin, bize kendini tanıtır mısın?

Merhaba , öncelikle yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı UJAF yönetimindeki arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi buradan bir kez daha tebrik etmek isterim. Emeklerinize sağlık canlar..

Ben Nesrin Sonar, 28 yaşındayım. İstanbul doğumluyum ve Dersimli bir ailenin ilk çocuğuyum. Üniversiteye kadar olan eğitim sürecimi İstanbul’da tamamladım. Yaklaşık 8 yıl kadar önce ailemle Fransa’ya taşınma kararı aldık bu nedenle okul hayatıma bu-rada devam etmek durumunda kaldım. Nancy Lorraine Üniversitesi Bilgi-İletişim bölümü mezunuyum.

İki dönemdir Nancy Alevi kültür merkezinde gençlik sorumlusu olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda bu dönem Kuzeydoğu bölgesi gençlik sorumluluğu görevi için seçildim. Görevimi layığınca yerine getirmeye çalışıyorum.

Fransa Alevi hareketiyle nasıl tanıştın?

Bir yerden başka bir yere taşınınca adapte olmak konusunda biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Bir de yurtdışına çıkıyorsunuz dilini bilmedi-ğiniz, insanlarını bilmediğiniz bir ortamdasınız ve haliyle kendinizden bir şeyler arıyorsunuz.

Paris’te yaşayan bir arkadaşım FUAF’dan , FUAF’a bağlı Alevi Kültür Merkezlerinden bahsetti Nancy şehrinde de bir Alevi Kültür Merke-zi bulunduğunu söyledi. İnternetten araştırma yaptım ve sosyal medya aracılığıyla Nancy Alevi Kültür Merkezi sayfasına ulaştım.

Nancy Alevi Kültür Merkeziyle tanıştığımda kurumun genel başkanı Savol Doğan’dı. Sanırım onun ve yönetiminin, kurumun üyelerinin, hiç tanımadıkları birine karşı olan ılımlı yaklaşımları, samimiyetleri benim üniversite öğrencisi olarak girdiğim o kapıda şimdi yönetici sıfatıyla bulunmama en büyük etkendir.

Buradan hepsine tekrar teşekkür ederim. Var olsunlar.

Kuzeydoğu bölgesi gençlik sorumlusu olarak, gençlere yönelik ne gibi projelerin var?

Kuzeydoğu bölgesinin coğrafi konumu ve burada yaşayan insanların görüş farklılıkları gençlerimizin dışarıya meylini arttırıyor. Bölgede bulunan Alevi Kültür Merkezlerimizde gençlere yönelik çok güzel ve değerli çalışmalar yürütülüyor. Ama bana soracak olursanız ALEVİ KÜLTÜR merkezi diyorsak, teraziyi dengede tutmak zorundayız. Yani demem o ki, yaptığımız kültürel faaliyetler konserler, eğlence ge-celeri, halay partileri, gezi ve spor çalışmaları elbette önemli ama eğitim ve inanç yönüne de aynı önemi göstermeliyiz ki gelecekte ku-rumlarımızı ve inancımızı ayakta tutabilecek gençlerimizin yolunu açabilelim.

Tam da bu noktada Mekteb-i İrfan devreye giriyor, girmeli.. Mekteb-i İrfan Lorraine topluluğu bizim bölgemizde 2013 yılı Aralık ayın-da değerli halk ozanımız Dertli Divani öncülüğünde yapılmaya başlanan Mekteb-i İr-fan muhabbetlerine katılıp bu muhabbetlerden demlenip kendi heybelerinde bir şeyler biriktirmeyi başaran ve sonrasında kendi ara-larında bu muhabbetleri sürdüren canlarımızdan oluşan bir topluluktur.

Aynı zamanda bölgemizde yaşayan Hacı Bektaş Veli dergahından icazetli dedelerimiz bizim en büyük şansımızdır. Bu dedelerimizden biri de Metz bölgesinde yaşayan, Mekteb-i İrfan muhabbetlerine eksiksiz katılan ve sonrasında gençlerle Mekteb-i İrfan Muhabbetleri-ni yapmayı sürdüren Hikmet TEZERDİ dedemizdir.

Bölge adına yaptığımız en büyük çalışma iki ayda bir Hikmet dede ve Mekteb-i İrfan Lorraine topluluğu ile yaptığımız bölge eğitim cem-leridir.

Bunun dışında bölge Alevi Kültür Merkezleri gençlik sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdik sorunlarımızdan ve bu sorunlarımı-zı nasıl giderebileceğimizden bahsettik. Sonuç olarak bu bir ekip çalışması ben hiç bir şeyi tek başıma yaptım ya da yapacağım diye-mem. Biliyorsunuz öğretimizde ‘El ele, el Hakk’a..’ diye bir kavram var. Biz de bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz.

Gençleri bir araya getirme çabalarımız devam ediyor tabii ki. Mümkün olan en yakın tarihte bir tanışma programı düzenlemek ortak al-dığımız bir karardır.

Eğitim seminerlerimiz olacak, farklı alevi kültür merkezlerinde aynı mesleği yapan gençleri bir araya getirip seminerler vereceğiz. Bura-da asıl gayemiz gençlerimize özgüven aşılamak, bir araya getirip tanışmalarını, birlikte çalışıp farklı projelere imza atmalarını sağlamak aynı zamanda küçük kardeşlerimize seçecekleri meslekler konusunda fikir vermektir.

Bölge gençlik eğitim kampı için çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Spor dalında ise çalışmalarımızı bölge Alevi Kültür Merkezleri arasında yapılacak futbol turnuvaları üzerinden sürdürüyoruz.

Dediğim gibi teraziyi dengede tutmak yapabileceğimiz en önemli şeydir aslında. Alevi kültür merkezlerimizde gençlerimize inancımızı ve kültürel etkinliklerimizi bir arada yaşatabilecek sosyal ortamlar oluşturmalıdır. Bizimde yöneticiler olarak görevimiz bu sosyal alanla-rımıza.

Gençlik eğitim cemlerinin amacı ne?

Nancy Alevi Kültür merkezinde gençlik sorumluluğu görevine başladığım zaman Alevilik üzerin-de hiçbir şey bilmediğimi, benim bilmediğim gibi gençlerin de çok fazla içinde olmadıklarını fark ettim. Bunun üzerine bir komisyon kurduk. Hasret Çadır, Taylan Keleş, Tahir Taş ve benim bulun-duğum bir gençlik komisyonuyla AKM de her 15 günde bir muhabbet yapmaya karar verdik.

Muhabbet konularımızı sinema, televizyon, genel kültür, kitaplar, şiirler, spor dalları ve Alevilik üzerine seçtik. Alevilik üzerine seçtiğimiz konularda Mekteb-i İrfan Lorraine topluluğu ve Hikmet dede yanımızda oldular. Gençler, yap-tığımız muhabbetlerde rahatça soru sorabildiklerini, kendilerini ifade etme konusunda sıkıntı çekmediklerini gördükçe Fransızca ve Türkçe yaptığımız bu muhabbetlere daha sık katılmaya başladılar. Gençlerimiz, yaptığımız eğitim cemlerinde hizmet yürütmeye başla-dı. Hatta bağlamalarıyla muhabbetlere, cemlere katılmaya başlayan genç Zâkirlerimiz gün geçtikçe çoğalmakta.

Alevi toplumuna karşı yapılan fiziksel ve psikolojik şiddetin yoğunluğunun devam ettiği bu süreçte Mekteb-i İrfan Lorraine topluluğu bölgemizde tutunacak bir dal haline gelmişken gençlerimizi bu dalda yeşerecek bir filiz durumuna getirebilmek asıl amacımızdır. Biz bölge olarak çok iyi biliyoruz ki, yolumuzu, öğretimizi kitaplardan, internetten öğrenmek mümkün değil. Öğrenebileceğimiz en doğru ve sağlıklı ortam muhabbetlerimiz ve cemlerimizdir.

Bizde FUAF kuzeydoğu bölge yönetimi olarak elimizden geldiğince gençlerimizi doğru yönlendirip gelecek nesillerimizin yolumuza ve erkanımıza uygun yetişmelerini sağlamakta bir payımız olsun diye uğraşıyoruz.

Son olarak, gençlere bir mesajın var mı?

Gençlere söyleyebileceğim tek şey yolumuza sahip çıkmaları olacaktır. Peki biz gençler bunu nasıl yapabiliriz? Çatı örgütümüz FUAF yö-netimi ve Bölge yönetimlerimiz gençlerimize bu konuda sonsuz destek ve kredi veriyor. Yapmamız gereken tek şey bağlı olduğumuz Alevi Kültür merkezinin ve çevre illerde bulunan Alevi Kültür merkezlerinin yaptığı çalışmalara katılmak olacaktır.

Alevi inancı yelpazesi çok geniş bir inanç. Okumadan, araştırma yapmadan, cemlerimize, muhabbetlerimize, yapılan panel ve söyleşile-re katılmadan neyin ne olduğunu anlayabilmemizin imkanı yok. Bunun bilincinde olmamız her şeyi daha da kolaylaştıracaktır.

AŞK İLE CANLAR..