FUAF Orta Bölge’de Yönetici Kadro Eğitim Çalışması

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Orta Bölge yönetiminin İnsiyatifiyle LYON AKM’nin ev sahipliğinde Bölge toplantısı ve Yönetici Kadro Eğitim çalışması yapıldı.

Eğitim programından önce bölge toplantısı gerçekleştirildi ve AKM’lerin sorunları, çözüm önerileri, kurumsal beklentiler ve geleceğe dair projeler ele alındı.

Yönetici eğitim programında şu konular işlendi:

– Kurumsal işleyiş
– Örgütsel kazanımlarımız
– Çalışma yöntemleri
– Hedef, perspektif, sonuç ilişkisi
– Avrupa alevi hareketinin yapılanması
– Kurumların görev alanları
– Yöneticilerin görev alanları
– Üyelerin görev ve sorumlulukları
– İç ve dış saldırılara karşı ilk elden yapılması gerekenler.
– Tehlikenin geliş yöntemleri
– Tüzük ve çalışma programı yönetici ve üyelere nasıl anlatılmalı ve içselleştirilmeli.
– Kurum içi iletişim

FUAF Orta Bölge Fransa Yönetici ve Kadro Eğitim programına FUAF Eşit Başkanları Rozbi Demir ve Hakan Alca, FUAF Saymanı Selma Uncucan, FUAF Orta Bölge Eşit Başkanları Gülten Yüksel ve Turan Pakırel, FUAF Halkla ilişkiler Sorumlusu Önder Bektaş, FUAF Orta Bölge Halkla İlişkiler Komisyonu Sorumlusu Bektaş Sığırcı, FUAF Orta Bölge Saymanı ve Gençlik Sorumlusu Hasret Alpgündüz, FUAF Orta Bölge Kadınlar Komisyonu Sorumlusu Atannur Bektaş,
Dijon AKM yöneticileri.
Jura AKM yöneticileri.
Cluses Akm yöneticileri .
R. Alpes AKM yöneticileri.
Lyon AKM yöneticileri ve üyeleri katıldılar.

Kemal Taşdelen
FUAF Orta Bölge
Basın-Yayın Komisyonu Sorumlusu