Avrupa Alevi Gençler Birliği (AAGB), 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi !

2011 yılında birkaç genç Canımızla hayata geçirilen “gençlik örgütlülüğümüz” her gün biraz daha büyüyor.

Alevi toplumunun tarihsel misyonuna uygun olarak örgütlenen ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun her ülkede örgütlü gücü olan gençlerimiz geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor.

Birçok toplumda gençler toplumsal yapılarına, inanç ve kültürlerine ilgi duymazken, Alevi gençleri her gün biraz daha örgütlü gücümüz olmaya devam ediyor.

Avrupa’nın dört bir yanından Avusturya – Viyana’ya toplanan genç delegelerimiz, 29 Şubat tarihinde Avrupa Alevi Gençler Birliğimizin (AAGB) 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Gençlerimizle, aralık 2019 tarihinde, Mannheim şehrinde, gerçekleştirdiğimiz 1. Gençlik Çalıştayı’nda hazırladığımız önergeler delegelerimize sunuldu. Genç delegelerimiz, bazı önergeleri hayata geçirmek için çeşitli çalışmalar yapmaya karar verdiler. Bu amaçla öncelikli olarak :

– Alevi nefeslerinin olabildiğince derli toplu bir literatür taramasının yapılması ;

– Genç ocakzadelerin bir araya getirilmeye çalışılması ;

– Gençlik tüzüğünün yeniden yapılanması konularında çalışmalar yürütülmeye karar verildi.

Nadir Bal canımızın başkanlığında yer alan yönetim kurulu üyelerine ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, hizmetleri Hakk katında kabul ola.

Alevi yaşamının gelecek kuşaklarda daha da yeşermesi dileğiyle yeni yönetime başarılar dileriz.
Hızır yollarını açık eylesin!

2020 – 2022 Yönetim Kurulu :
Süeda ESEN – Başkan
Ali Eren KAYA – Başkan Yardımcısı
Damla OKUR – Sekreter
Özgür KELEŞ – Sayman
Hamit BEZGİNSOY – YK üyesi
Nadir BAL – YK üyesi
Ozan AKAR – YK üyesi
Can ÖZDEMİR – YK üyesi

Denetleme Kurulu :
Şilan AKKOYUN – Başkan
Mert GÜRGÜR – Başkan Yardımcısı
Melissa KEÇECİ – Sekreter
İncilay GÜLER – Yedek
Can ŞENOL – Yedek.

Gücümüz ve birliğimiz daim ola,

Aşk-ı muhabbetlerimle,

Rozbi DEMİR
FUAF Eşit Başkanı