FUAF Yol-Erkân Kurulu Nevruz Açıklaması

Her toplumun çağlar öncesinden süzülerek gelen inançsal, kültürel ve geleneksel değerleri vardır. Bu değerler yazılı kaynaklarla birlikte kuşaktan kuşağa aktarılan mitolojilerle, efsanelerle ve inançsal anlatımlarla geleceğe taşınmıştır.

Toplumların özel ve kutsal günleri geçmişten bugüne taşınırken kültürel zenginlikler arasında kaynaşmalar meydana gelmiş ve bu özel günlere zaman içerisinde belli motifler ve manalar yüklenilmiştir.

Asya topluluklarından Balkanlara kadar oldukça geniş bir coğrafyada farklı motiflerle bir bayram olarak kutlanan Nevruz, aleviler açısından da oldukça kutsal ve önemli bir gündür.

Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, özgürlüğün ve direnişin simgesidir.

Baharın gelişinin coşkuyla karşılandığı bir gündür. Aydınlığın karanlığa karşı baskın gelerek, Karanlıktan kurtulup aydınlığa ulaşmanın müjdecisi olan 21 Mart Sultan Nevruz, aynı zamanda kışın zor şartlarından kurtuluş ve doğanın kış uykusundan uyanmasıdır.

Alevi inancı bakımdan Nevruz,
Kendi inanç ve ibadet anlayışımızda en yüce makama koyduğumuz, Hak’kın yeryüzündeki tezahürü Şah-ı Merdan Ali’nin doğum günüyle bütünleştirilmiştir.

Şah-ı Merdan Ali,
Zahir’dir.. Batın’dır.. O, Evvel ve Ahir’dir.
Kün deyince onsekiz bin alemi var eyleyen,
Yer gök su iken Cebrail’e rehber olandır.
Veli’lerle Nebilerle zuhur edip binbir donda başgösterendir.
Yerin göğün binası çatılmadan muallakta var olan nur’dur.
Hak’kın ve hakikatın yeryüzündeki yansımasıdır.
Şir-i Yezdan.. Haydar-ı Kerrar.. 12 imamların başıdır..

Nevroz Ali’nin ve A’lâ’nın doğumudur.
Ali, adaletin ve zalime karşı duruşun uyanışıdır.

Nevruz aynı zamanda,
-İmam Ali’nin Fatma ana ile evlendiği gün.
-Muhammed Mustafa’nın Gadir Hum’da İmam Ali’yi vasi tayin ettiği gün.
-Evrenin ve dünyanın kurulduğu gün.
-Hünkar H. Bektaş Veli’nin anadoluya geldiği gün.
-Nuh’un gemisinin karaya oturduğu gün, gibi
çeşitli Kutsal manâ’larla bütünleştirdiğimiz özel ve anlamlı bir gündür.

Hızır günlerinden başlayarak, Cemrelerin düşmesinin ardından gelen Nevroz ve sonrasında 5 – 6 Mayıs tarihindeki Hıdırellez’e kadar devam eden bu süreç birbiriyle bir bütünlük arzetmektedir.

Nevruz, çeşitli toplumlarda ve etnik yapılarda değişik anlamlar kazanarak zenginleşmiştir. Ergenekon ve Demirci Kava efsanelerinde görüldüğü gibi her toplum bu güne farklı manâlar kazandırmıştır.

Tarih boyunca yaşadıkları katliamlara rağmen Şah Hüseyin’lerden ve Pir Sultan’lardan bugünlere kadar zulme ve baskılara karşı direngen duruşlarını kaybetmeyen aleviler, doğruluktan ve adaletten hiç bir zaman ayrılmadılar. Her dönem olduğu gibi bugünde aleviler ve aydınlıktan taraf olan bütün toplum kesimleri üzerinde baskı ve ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor.

Günümüz Dehak’larının ve Muaviye’lerinin her türlü baskı ve saldırılarına karşı, Kerbela direncini nakış nakış ruhlarına işleyen aleviler Yollarından ve davalarından asla geri dönmeyeceklerdir.
Aleviler her zaman olduğu gibi bugünde ezilenlerin ve haksızlığa uğrayanların tarafında olacaktır. Sultan Nevruz bayramdır ama asıl kalıcı bayram yeryüzünde yaşanan adaletsizliklerin ortadan kaldırıldığı gün yaşanacaktır..

Sevgili canlar, Alevilikte 21 Mart Sultan Nevroz vesilesiyle bölgesel farklılıklar yaşanmakla birlikte bugünün anlamına uygun Erkanlar yürütülür. Cem’ler bağlanır, nefesler dillendirilir, küskünler barıştırılır, toplumsal birlik beraberlik sağlanır.

Malesef bu sene yaşanan salgın hastalık nedeniyle AKM’lerimiz, Cemevlerimiz genel toplum sağlığı açısından ve kanunlar gereği şu an için kapalı tutulmaktadır. Bu günlerde kendi evlerimizde, Delil uyandırıp gülbenkler okuyarak, huzurlu ve güzel günler için niyetlerde bulunarak inancımızı yaşamalı ayrıca yine bugünleri zor durumda olan İhtiyaç sahibi ailelere destek olarak, birbirimizi arayıp sorarak yardımlaşarak dayanışma içerisinde geçirmeliyiz.

Her sıkıntının sonunda bir ferahlık vardır, Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır düşüncesiyle, Hak’tan temennimiz, şu sıkıntılı günleri birlik beraberlik içerisinde bir an önce atlatabilmektir.

Fuaf Yol Erkan Kurulu olarak, Nevroz bayramının tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Hak Muhammed Ali, Hünkar H. Bektaş Veli cümlenizin yardımcısı, Hızır yoldaşınız ola.

Sevgi saygı ve muhabbetlerimizle.

FUAF YOL ERKAN KURULU
Metin DOGAN