İşçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı kutluyoruz!

Korona insanlığı sınavdan geçiriyor! Bozuk düzen sınavda kalıyor!

Koronalı günlerde zorunlu-gönüllü yasaklı günlerden geçiyoruz.

Bugün karşı karşıya kaldığımız zorlu ve sıkıntılı günlerin sorumlularının gerçek yüzünü ortaya koymak, taleplerimizi haykırmak, geleceğe umutla bakan marşlarımızı, türkülerimizi söylemek ve halaylarımızı çekmek için alanlara ve meydanlara kitlesel olarak çıkamıyoruz.

Bu salgın günlerinin getirdiği koşullarda, sömürü, eşitsizlik ve daha fazla kar üzerine kurulmuş olan kapitalist düzenin, on yıllardır sürdürdüğü neo-liberal politikalarla, halkın en temel ihtiyaçlarının başında gelen sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarını özelleştirmelerinin yıkıcı sonuçlarını bugün hepimiz yaşayarak yükünü çekmekteyiz.

İşçi ve emekçilerin dolaylı ve dolaysız ödediği vergilerle yüz milyarlarca avroluk bütçe oluşturan devlet ve iktidarlar, görev ve sorumlulukları olmasına rağmen, şu an yaşadığımız salgın karşısında bile halkın temel ihtiyaçlarına derman olacak yollara başvurmamaktalar.

İşte bu yıl 1 Mayıs’ta alanlara çıkamasak da sendikaların ve işçi örgütlerinin çağrıları doğrultusunda bizler de değişik yöntemlerle 1 Mayıs’ı daha güçlü kutlamalıyız.

İnsanın doğayla saygı ve uyum içinde yaşayacağı, birlikte üretip, birlikte paylaşacağı bir dünyayı kurmanın kendi ellerimizde olduğunu, bunun ancak birleşerek, dayanışarak ve mücadele, ederek mümkün olacağını bir kez daha idrak etmemiz gerekiyor.

Sağlık alanındaki özelleştirmeler derhal durdurulmalıdır!

Doğa ve ekolojik sisteme yönelik önlemler bir an önce alınmalıdır!

İşçi ve emekçilere yönelik hak gaspları geri alınmalıdır!

Salgından dolayı mağdur olmuş tüm emekçilere gerekli yardım ve destek bir an önce yapılmalıdır!
İşçi ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun!

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu