Covid19: Bazı koruyucu ekipmanlara yatırım yapan VSE-KOBİ’ler için yardım

50’den az çalışanı ve serbest meslek sahibi olan şirketlere COVID-19’un işyerinde bulaşmasını önlemek için yardımcı olmak amacıyla Sağlık Sigortası-Mesleki Riskler “COVID Önleme” sübvansiyonu sunmaktadır. 14 Mart’tan bu yana yatırım yaptıysanız veya koruyucu ekipmana yatırım yapmayı planlıyorsanız, yatırımınızın %50’sine kadar sübvansiyondan yararlanın.

1) UYGUN ŞİRKETLER
“COVID Önleme”, bölgesel kamu hizmeti veya hastane kamu hizmeti kapsamındaki kuruluşlar hariç olmak üzere, genel plana bağlı olarak 1 ila 49 çalışanı olan ve serbest çalışan (çalışanları olmayan) şirketler için tasarlanmıştır. Uygunluk ölçütlerini belirten liste, yardım verilmesine ilişkin genel koşullara dahil edilmiştir.

2) FİNANS, ZAMAN SINIRI VE FİNANSAL ÖNLEMLER
“COVID önleme”, 14 Mart-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan satın alımlar veya kiralamalar ile ilgilidir. Kovid19 koruması. Bu sübvansiyonun verilmesi, çalışanı olan bir şirket için vergi hariç en az 1000 € ve serbest meslek sahibi olmayan ve çalışanı olmayan bir kişi için vergi hariç 500 € tutarındadır. Verilen sübvansiyon miktarı iki kategori için 5.000 € ile sınırlıdır.

3) FİNANSMAN EKİPMANLARI VE TESİSLERİ

Desteklenen önlemler iki kategoriye ayrılır:

A) Bariyer ve sosyal uzaklaştırma önlemleri
• İş istasyonunu müşterilerle veya halkla temastan izole edecek ekipmanlar: Cam tesisatı, Pleksiglas, Bölme duvarlar, Brandalar, Sabit veya mobil ekranlar.
• Mesafeleri yönlendiren ve uygulayan ekipman:
Dosya kılavuzları, Direkler ve ızgaralar, Duvar kancaları, Çıkarılabilir bariyerler, Kablolar ve ilişkili kayışlar, Direkleri taşıma arabaları, Izgaralar, Bariyerler, Kablolar.
• Mesafelere saygı göstermek için ek ve geçici tesisler:
Montaj ve demontaj ve 4 aylık kiralama.
• Görsel iletişim için önlemler:
Ekranlar, Tablolar, Poster tutucu, Posterler. Tek kullanımlık ürünler (viskiler, boyalar, kurdeleler, plastik filmler, karton doldurma, kurşun kalemler, işaretleyiciler vb.) desteklenmez.

B) Hijyen ve temizlik önlemleri:
• El ve vücut yıkama için kalıcı kurulumlar: Duşlar için, kurulum için gerekli ekipman ve tesisat işleri için duş desteği.
• Tuvaletler / lavabolar / duşlar gibi geçici ve ilave tesisler: kurulum, sökme ve 4 aylık kiralama.
Not: Maskeler, hidroalkolik jeller ve vizörler yalnızca şirket en azından yukarıda listelenen bariyer ve sosyal mesafe azaltma önlemlerinden birine yatırım yaptıysa finanse edilir. Eldivenler ve mendiller sübvansiyonlu ekipmanın bir parçası değildir.

4) SÜBVANSIYONDAN NASIL YARARLANIR
• 50’den az çalışanı olan şirketler veya çalışansız serbest meslek sahiplerine adanmış form için istek formunu doldurun.
• Formda talep edilen destekleyici belgeleri içeren formu tercihen e-postayla bölge ofisinize gönderin.
• Hangi fonla temasa geçileceğini ve iletişim bilgilerini öğrenmek için bölgeye göre sınıflandırılmış listeye başvurun.
• Destekleyici belgelerin alınmasından ve doğrulanmasından sonra hibeniz size tek bir takside ödenecektir. İsteğiniz 31 Aralık 2020 tarihinden önce bölgesel ev ofisinize gönderilmelidir.

5) FAYDALI BELGELER
• 50’den az çalışanı olan şirketler için Genel İlişkilendirme Koşulları
• Çalışanı olmayan serbest çalışanlar için Genel İlişkilendirme Koşulları
• 50’den az çalışanı olan şirketler için COVID Önleme hibe başvuru formu
• Çalışanlar olmadan serbest meslek sahibi için COVID Önleme hibe başvuru formu
• Bölgesel COVID fonlarının listesi ve iletişim bilgileri

Selma UNCUCAN – FUAF Saymanı
Mustafa AKSAN – MaSource Başkanı
Paris, 18/05/2020

1 2 3 4 5