Doğamızdan, Canlılarımızdan, Kutsallarımızdan kirli ellerinizi çekin!

Son dönemlerde özellikle Dersim coğrafyasına yönelik doğa ve kültür talanı girişimleri hız kazanmış durumda.

Alevi- Kızılbaş inancı ve tarihsel-kültürel mirası açısından çok önemli konuma sahip bir bölgedir Dersim.

Bu bölgenin doğal güzelliği ve ekolojik çeşitliliğinin yanında, Alevilerin çok önemli kutsal mekanları, sayısız ziyaret yerleri bulunmaktadır.

Son dönemlerde ağırlıklı olarak Dersim’ deki inanç merkezlerinde yapılmak istenen rant ve asimilasyon amaçlı girişimler, rantçı-tekçi-gerici zihniyetin bilinçli politikalarının devamıdır.

Güzel olan her şeye düşman bu iktidar, varlığımızı, değerlerimizi, inancımızı oluşturan neyimiz varsa hepsini yok etmeyi kendilerine hak sanıyorlar.

Kutsal mekanlarımız su altında bırakılıyor.

Düzgün Babanın bizler için ne ifade ettiğini iyi bildiklerinden orda bulunan ziyaretgahın taşlarına üç hilal çiziyorlar.

Ana Fatma ziyaretine otel, Halbori gözelerine konaklama hoteli ve Munzur bawa ziyareti gözelerine rant amaçlı ihaleler, betonlaşma, mescid vb. çalışmaları yapıyorlar.

Son olarak kutsal kabul gördüğümüz dağ keçilerini ihaleyle katletme girişiminde bulundular.

Bu politika, 37/38 tertelesi- soykırımıyla katlettikleri canlarımızdan geriye kalanların belleklerini, maneviyatlarını yok etme politikasıdır!

Alevi kurumları başta olmak üzere, çevreci grupları ve tüm demokratik kamuoyunu, bizler için olmazsa olmaz olan, bu tarihsel, kültürel, kutsal mekanlarımıza ve kendine özgü doğasıyla, dünya kültür mirası olma konumuna sahip bu coğrafyaya, sahip çıkmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Bizler, Fransa Alevi Birlikleri Federaasyonu (FUAF) olarak bu kirli, kinci ve asimilasyoncu politik girişimlerin, hemen durdurulmasını talep ediyoruz.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Paris, 15/07/2020