FRANSA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU, ADIM ADIM TÜZÜK KURULTAYINA DOĞRU İLERLİYOR

FUAF’ın bilgi ve yetkisi dahilinde görevlendirilen Tüzük Komisyonu arkadaşlarımıza, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz.
FUAF’a bağlı AKM’lerin daha önce Tüzük değişikliğine yönelik göndermiş oldukları önerilerini, Tüzük dilinde taslağa uyarlayarak, son şeklini vediler.
Tüzük taslağı, son olarak FUAF Yönetim Kurulu ve Bileşenleri’nin onayını da aldıktan sonra, 12/13 Eylül Toulouse’da, Delegelerimizin onayına sunulacaktır.
Önümüzdeki beş, on yıllık sürelerde, Kurumlarımızın çalışmalarının önünü açacak,yaşadığımız Ülke ve günümüz koşullarına uyarlanndığı gibi, tamamen AKM’lerimizin ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde,
Tüzük taslakları hazırlanmaya özen gösterildi.
Önemli değişiklikler içerecek olan, Tüzük Kurultayı heyecan verdiği kadar da, AKM’lerimiz tarafından önemseniyor.
Toplantımıza ev sahipliği yapan Monbeliard AKM’mize ve emek veren canlara, teşekkür ederiz.