30 yıllık mücadele sonucunda Aleviler adına çok değerli bir kazanım elde eden AABF’mizle gurur duyuyoruz!

KAMUOYUNUN DİKKATİNE !

Aleviler Avrupa’da yıllarca süren mücadelenin ardından, kendi ülkelerin de dahi kabul görmeyen, tarihi ve çok değerli, kalıcı kazanımlar elde etmişlerdir. Bu kazanımların sonuncusu da AABK Bileşenlerinden, AABF’nin uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalarının sonucu olarak, Kuzey Renwestfalya-NRW Eyaletinde imzaladığı « Kamu Tüzel Kişilik » statüsü olmuştur.

Aleviler yıllarca kendi ana yurtlarında Aleviliğin kabullenilmesi – eşit yurttaşlık mücadelesini vermiş, sanki Alevilik kazanılması gereken bir hakmış gibi mücadele etmek zorunda bırakılmış ve uzun yıllar İslam şemsiyesi altında eritilmek, asimile edilmek istenmiştir. Aleviler aynı zamanda bugüne dek ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalmış, asimilasyona tabi tutularak, korkutularak, mahalle baskılarıyla sindirilmek istenmiştir.

Turkiye’de Alevilere yaşatılan onca acıların baş mimarları olan miliyetci, ırkçı, din sömürücüleri, her zaman olduğu gibi bugün de “yeni bir din icat ediliyor” diyerek, AABF’nin kazanımını hedef gösterip saldırıya geçmişlerdir.

Avrupada hak eşitligi çerçevesinde Alevilerin doğal hakları olan talepleri doğrultusunda verdiği mücadele yolunda, güçlü, örgütlü bir yapıya bürünmesi ve elde ettiği kazanımlar başta Bahçeli ve Aydınlıkcı çevreler olmak üzere, bir cok milliyetci, gerici ve inkarcı çevreyi rahatsız ettiği görülüyor.

FUAF, AABF’mizin Alevilerin tanınmasıyla ilgili elde ettiği kazanıma yönelik saldırıların karşısındadır.

Bir adım daha ileri gidip kazanımlarımıza saldıranlara haklı olarak şunları sormak isteriz :

Avrupa’nın dört bir yanında verilen mücadelelerin boşa olmadığı, bugün bizlere hayasizca saldırmakta olan çevreler tarafından bilinmektedir.
Bu mücadeleler çerçevesinde, daha nice nice yeni kazanımlar ön görülmektedir. Diğer Federasyonlarımızın da yeni kazanımları olacağı gibi, FUAF’da benzeri kazanımları Fransa da imzalamak üzere hazırlıklarını yapmaktadır. Şimdi soruyoruz, bu durumlar yıllarca Alevilere yönelik yaptığınız katliamları, haksızlıkları ve ötekileştirmeleri hatırlatmıyor mu?

Biz Alevileri farklı kalıplara koymaya çalışarak şekillendirmezsiniz!

Bilinmelidir ki, Alevilerin  ibadethanesi Cemevidir ve hiçbir İnanç merkezinin alternatifi de değildir. İnanç önderlerimiz, Analarımız ve Dedelerimizdir. Avrupa’da bugüne kadar elde ettiğimiz hakların ve kazanımların tamamı “Alevilik kendine özgü bir inançtır” söylemi üzerinden elde edilmiştir. Ocaklarımız, Ulu Ozanlarımız, Dergahlarımız ve geleneksel Aleviliğin değerleri bizi var eden ve olmazsa olmazlarımızdandır.

Asimilasyon politikalarından kaynaklı tahribatları ortadan kaldırmak ve inancımızın kendi öz değerleriyle buluşmasına zemin hazırlamak temel ilkelerimizdendir. AABK Bileşenleri ve FUAF, bu hedefler doğrultusunda mücadele ederek herzamankinden daha güçlü bir birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket edecek, kazanımlarına öncesinden daha fazla sahip çıkacaktır.

AABF çatısı altında bu değerli kazanımda emeği geçen tüm canlara, Genel Başkan Hüseyin MAT şahsında emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunar, hizmetlerinin zayi olmamasını dileriz.

Birliğimiz daim olsun.
Gerçeğin demine HÜ.

Aşk ile !

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Paris, 29 Aralık 2020