KAMUOYUNA

Bu yıl bir kez daha 24 Nisan 1915 yılında kaybettiğimiz Ermeni Canlarımızı anıyoruz.

Aradan geçen 106 yıla rağmen acılar hâla tazeliğini korumaya, yüzleşme şiddetli bir şekilde kendisini dayatmaya, yaralar sağıtılmayı beklemeye devam ediyor.

Ülke tarihimizde yaşanan bunca acı, kıyım ve katliamlarla yüzleşme cesareti gösterilemediği için, hak sahibine hakkı teslim edilmiyor.

Tarih sayfasına dönemin muktedirleri tarafından yazılan bu acı ve katliamların utancı, sorumluluk sahipleri ve sürdücülerin alınlarında durmaya devam ediyor.
Toplumların hafızası, halkların belleği yaşanan zulüm ve acıları unutmaz.

Tarihte yaşanmış acı, tehcir ve katliamlarla yüzleşmekten kaçınmış toplumlar ve devletler kendi toplumsal barış ve huzurunu sağlayamamış, insanlık ailesine onurlu bir üye olarak katılamamıştır.

Tarihsel acıların, katliamların içeride ve dışarıda, politik kirli hesapların ve devletler arası gerici çıkar ilişkilerinin malzemesi yapılması en çok mazlum halklara ve onların dostane ilişkilerine zarar veriyor.

Bizler de, Aleviler olarak, tarihi acılar ve katliamlarla yazılmış bir Yol’un ve inancın sürdürücüleri olarak hala inkar, baskı ve asimilasyon politikalarıyla karşı karşıyayız!

Hak-Hakikat ve adalet arayışı, insan hakları ve demokrasi içerisinde eşit yurttaşlar olarak yaşayacağımız bir düzenin ve ortamın tarihimizle yüzleşmekten, acılarımızı birlikte dindirmekten geçtiğine inananlardanız.

Ermeni halkının acılarını paylaşıyor, inkarın ve yüzleşmekten kaçmanın, birlikte onurlu bi yaşama bir katkı sağlamayacağını, gerçeklerden kaçmanın geleceği kaybetmek anlamına geleceğinin bilinmesini isteriz.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu
Paris, 24 Nisan 2021