ANMAYA ÇAĞRI!

84. yılında Dersim katliamın da yitirdiğimiz Canları idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları şahsında anıyoruz!
Uzun bir zaman dilimine yayılarak, en ince detaylarına kadar sinsice hazırlanan büyük bir inkar, imha ve soykırım planın en kritik anlarından birisidir 15 Kasım 1937 tarihi.
Resmi rakamlara göre, o dönem 16 bin kişi, resmi olmayan rakamlara göre ise 70 binin üzerinde kişi katledildi, on binlerce kişi ise sürgün edildi.
Seyid Rıza ve yol arkadaşları her türlü insani, hukuki, yargısal ve uluslararası hakları yok sayılarak, yerel ve uluslararsı kamuoyu yalanlarla manipüle edilerek, düzmece bir mahkemeyle idama götürüldüler.
Aradan geçen bunca zaman boyunca resmi, tekçi devlet bakışı ve zihniyetinin farklı inançlara, etnisitelere, kültürlere v.b karşı politikası hiç değişmedi.
84. yılında Seyit Rıza ve arkadaşlarını Paris Sarcelles bölgesindeki Alevi Anıtımızda, Paris’teki kurumlarımız ve demokratik kurumlarla biraraya gelerek anacağımız bir program gerçekleştireceğiz.
Dersim katliamı ve idamları prostesto ederek, hakikatlerin gün ışığına çıkarılması, Adalet arayışı ve tarihle yüzleşilmesi için hep birlikte taleplerimizi gür ve kararlı bir şekilde yeniden dile getireceğiz.
Yaşanan bütün katliam ve zulümleri unutmamak, unutturmamak için, devletin yüzleşmesini, arşivlerin açılmasını , mezarların yerinin gösterilmesini sağlamak için Seyit Rıza’nın bizlere bıraktığı o zulme boyun eğmeyen son sözlerinde haykırdığı gibi:
“Ben sizin hilelerinizle baş edemedim bu bana dert olsun, bende sizin önünüzde diz çökmedim buda size dert olsun” diyerek mücadelemize daha sıkı sarılacağız .
Bu anma vesilesiyle tüm canları ve duyarlı dostları 21 Kasım, pazar günü saat 13:00 da Paris Sarcelles’de bulunan Nelson Mandela meydanındaki Alevi Anıtımız önünde buluşmaya davet ediyoruz.
Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF)